Ny rapport av Föreningen Norden ser på möjligheten för ett nytt klimatavtal 2009

Föreningen Norden lanserade förra veckan rapporten "Makt och Vanmakt i klimatförhandlingarna", som tar sig an den centrala frågan om världssamfundet kan nå ett verksamt klimatavtal post-Kyoto vid FN:s klimatmöte i Köpenhamn i november 2009.

Rapporten, om har tagits fram genom ett samarbete mellan Föreningen Norden och Global Utmaning, handlar om den makt världens ledare besitter för att nå ett nytt avtal, men också vanmakten inför den enorma uppgiften, hos både politiker och allmänhet.
– Världen har en lång väg att vandra till ett framgångsrikt Köpenhamnsmöte, säger Inger Jägerhorn, rapportens författare. Och tiden är redan knapp.

I rapporten ställs också frågan vilken specifik roll de nordiska länderna kan spela i dessa förhandlingar och hur kraftfullt det nordiska samarbetet egentligen är i dessa frågor. Den baseras på intervjuer med 15 framstående politiker, tjänstemän, förhandlare och näringslivsföreträdare i Norden . De målar alla upp en bild utifrån sina horisonter av vad som kan bli utgången av Köpenhamnsmötet, vad det kommer att innebära rent konkret i form av regleringar och skatter samt vilka som kommer vara de centrala aktörerna.

Läs mera om rapporten på Föreningen Nordens hemsida.