Över hundra länder förbjuder klusterbomber

Representanter från ett hundratal länder samlades i går i Oslo för att underteckna FN:s konvention som förbjuder användning, producering och lagring av klustervapen.
De länder som undertecknar och ratificerar konventionen förbjuder spridningen av alla existerande klustervapen omedelbart. Konventionen ålägger också staterna att förstöra sina befintliga lager inom åtta år för att på så sätt hindra att vapen flyttats från ett land till ett annat.  Konventionen innebär också att alla konventionsstater skall stöda klustervapnens offer med medicinsk vård, rehabilitering och psykologiskt stöd samt att de inom tio år sanerar områden som utsatts för klusterbomningar.

I sitt budskap till konferensen uppmanade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon alla regeringar att underteckna och ratificera konventionen omedelbart. Han betonade att konventionen är ett tecken på hur flera stater ändrat sitt förhållningssätt till vapnen på ett betydande och grundläggande sätt.

”Denna nya inställning kan inte betonas tillräckligt,” sade Ban i sitt budskap som lästes upp av by Sergio Duarte, FN:s höga representant för nedrustningsfrågor.

Bland de undertecknande gästerna fanns bland andra Frankrikes, Tysklands, Storbritanniens och Japans utrikesministrar. Även omkring 250 aktivister från 75 länder samt människor som drabbats av klusterbomber var på plats i Oslo inför undertecknandet.