Fler än en tredjedel av cancerfallen kan förebyggas

Tio miljoner människor dör i cancer varje år. Det är mer än HIV/AIDS, malaria och tuberkulos tillsammans. Till 2030 beräknar experter att dödsfallen i cancer kommer att stiga till 13 miljoner. Världscancerdagen, som uppmärksammas den 4 februari, är ett initiativ som leds av Union for International Cancer Control (UICC).

En av fem människor världen över utvecklar cancer under sin livstid, därmed har förebyggande av sjukdomen blivit en av 2000-talets största folkhälsoutmaningar.

Fler än en tredjedel av cancerfallen kan förebyggas. Ytterligare en tredjedel kan botas om den upptäcks tidigt och behandlas på rätt sätt.

Framsteg

Idag vet vi mer om cancer än någonsin tidigare. Genom att investera i forskning och innovation har vi sett extraordinära genombrott inom medicin, diagnostik och vetenskaplig kunskap.

Ju mer vi vet, desto mer framsteg kan vi göra när det gäller att minska riskfaktorer, öka förebyggandet och förbättra cancerdiagnostik, förebyggande, behandling och vård.

En vetenskaplig bild av cancerceller
År 2022 beräknas det ha funnits 20 miljoner nya cancerfall och 9,7 miljoner dödsfall. Foto: Unsplash/National Cancer Institute

Påverkan

Under de senaste åren har FN, Världshälsoorganisationen WHO och andra FN-organ insett det akuta behovet av ett globalt engagemang.

Idag sker mer än hälften (65 %) av dödsfallen i cancer i de minst utvecklade delarna av världen. Även om du bor i ett land med högre inkomster finns det fortfarande ojämlikheter bland låginkomsttagare, ursprungsbefolkningar, invandrare, flyktingar och landsbygdssamhällen.

Genom att höja kunskapen hos allmänheten och den politiska viljan och förståelsen kring cancer minskar vi rädsla, ökar förståelsen, skingrar myter och missuppfattningar och förändrar beteenden och attityder.

  • År 2022 rapporterades 78 463 maligna tumörer för 72 108 individer till cancerregistret.
  • Antalet inrapporterade maligna tumörer har ökat jämfört med år 2021.
  • Bland de insjuknande utgjorde knappt 54 procent män och drygt 46 procent kvinnor.
  • Den vanligaste cancerformen bland kvinnor är bröstcancer och bland män är det prostatacancer.
  • Antalet personer i befolkningen som lever efter en cancerdiagnos har ökat över tid vilket kan hänföras till ökad cancerupptäckt och bättre överlevnad.
  • Hudcancer fortsätter att öka och ökningstakten malignt melanom är störst i äldre åldersgrupper.

Källa: Socialstyrelsen

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19