A-Ö Webbindex

FN antar historiskt avtal om marin biologisk mångfald 

Den här veckan antog FN ett efterlängtat ”djuphavsavtal”, ett avtal som gäller de hav som inget land äger eller kan kontrollera och som täcker 45 procent av jordens yta. Djuphavet täcker också 98 procent av biosfären, det vill säga den del av jorden som hyser liv.

”Havet är vår planets livsnerv, och idag har ni pumpat nytt liv i det och vi hoppas kunna ge havet en chans att kämpa”, sa FN:s generalsekreterare António Guterres. Avtalet har bearbetats i 15 år och bygger på data från FN:s havsrättskonvention. Med detta nya avtal kommer de havsområden som inte omfattas av nationella gränser att få en betydande ökning av sitt rättsskydd eftersom avtalet utgör en väsentlig ram för maritimt samarbete över gränserna.

Bild med fiskar och hav tagen från under vattenytan.
Foto: Unsplash/Biorock Indonesia.

Detta kommer att främja bevarandet och hållbar användning av den marina biologiska mångfalden i havet som helhet. Avtalet kommer att träda i kraft när minst 60 av FN:s 193 medlemmar ratificerat det. Generalsekreterare Guterres uppmanade alla stater att underteckna och ratificera avtalet så snart som möjligt. ”Detta är avgörande för att ta itu med hoten mot havet, och för framgången för havrelaterade mål och mål – inklusive agendan för 2030 samt Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework”, sade han.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19