FN-kalender

FN-dagar
 
Januari
27  Internationella dagen till minne av förintelsens offer (A/RES/60/07)

Februari
04 Världscancerdagen [WHO] (A/RES62/10)
06 Internationella dagen mot kvinnlig könsstympning (WHO)
11 Internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskap (A/RES/70/212)
13 Värlsdagen för radio (UNESCO)
20 Världsdagen för social rättvisa (A/RES62/10)
21  Internationella dagen för modersmål [UNESCO] (A/RES/56/262)

Mars
01  Internationella dagen mot diskriminering (UNAIDS)
08  Internationella kvinnodagen
20  Internationella glädjedagen
21  Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering (A/RES/2142 XXI)
21  Världspoesidagen [UNESCO]
21  Internationella dagen för Nowruz (A/RES/64/253)
21  Internationella dagen för skogar och träd (A/RES/67/200)
21  Internationella Downs syndrom -dagen (A/RES/66/149)
22  Internationella vattendagen  (A/RES/47/193)
23  Världsmeteorologidagen [WMO]
24  Internationella dagen för rätt till sanning om grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, samt för offrens värdighet. (A/RES/65/196)
24  Världstuberkulosdagen [WHO]
25  Internationella dagen till minne av slaveriets offer (A/RES/62/122)
25 Internationella solidaritetsdagen för frihetsberövad eller förvunnen personal (A/RES/49/59)

April
02  Internationella autismdagen (A/RES/62/139)
04  Internationella dagen för minor och minröjning (A/RES/60/97)
06  Internationella sportdagen för utveckling och fred
07  Världshälsodagen [WHO]
07  Världsdagen till åminnelse av offren för Rwandas folkmord
12  Internationella dagen för bemanande rymdfärder (A/65/L.67)
22  Internationella dagen för Moder Jord (A/RES/63/278)
23  Engelska språkets dag
23  Världsdagen för böcker och copyright [UNESCO]
25  Världsmalariadagen [WHO]
26  Världsdagen för intellektuell äganderätt [WIPO]
28  Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen [ILO]
29  Minnesdagen för den kemiska krigsföringens offer
30 Internationella Jazzdagen

Maj
03  Internationella dagen för pressfrihet (A/DEC/48/432)
08–09  Hågkomst och försoning för de som omkom under andra världskriget (A/RES/59/26)
11-12 Världsdagen för flyttfåglar [UNEP]
15  Internationella familjedagen (A/RES/47/237)
17  Internationella telekommunikationsdagen (A/RES/60/252)
21  Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling (A/RES/57/249)
22  Internationella dagen för biologisk mångfald (A/RES/55/201)
24  ”Vesak”, fullmånens dag
29  Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal (A/RES/57/129)
31  Internationella dagen mot tobak [WHO]

Juni

01  Globala dagen för föräldrar
04  Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression (A/RES/ES-7/8)
05  Världsmiljödagen (A/RES/2994 XXVII)
08  Världshavsdagen (A/RES/63/111)
12  Internationella dagen mot barnarbete [ILO]
14  Internationella blodgivardagen [WHO]
15  Världsdagen om våld och övergrepp mot äldre
17  Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka (A/RES/59/115)
20  Världsdagen för flyktingar (A/RES/55/76)
21  Internationella yogadagen
23  FN:s dag för offentliga tjänster (A/RES/57/277)
23  Internationella dagen för änkor (A/RES/65/189)
26  Internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika (A/RES/42/112)
26  Internationell solidaritetsdag för tortyroffer (A/RES/52/149)

Juli
(första lördagen i juli)  Internationella dagen för kooperativ (A/RES/47/90)
11  FN:s befolkningsdag [UNDP]
18  Internationella Nelson Mandela dagen (A/RES/64/13)
28  Världsdagen om hepatit (WHO)
30  Internationella dagen för vänskap (A/RES/65/275)

Augusti
09  Internationella dagen för världens ursprungsfolk (A/RES/49/214)
12  Internationella ungdomsdagen (A/RES/54/120)
19  Internationella dagen för humanitärt arbete (A/RES/63/139)
23  Internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande [UNESCO]
29  Internationella dagen mot kärnvapenprov (A/RES/64/35)

September
05  Internationella dagen för välgörenhet
08  Internationella läskunnighetsdagen [UNESCO]
10  Internationella suicidpreventiva dagen [WHO]
12  Internationella dagen för syd-syd samarbete
15  Internationella dagen för demokrati (A/RES/62/7)
16  Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet (A/RES/49/114)
21  Internationella fredsdagen  (A/RES/36/67)
27  Världsturismdagen [UNWTO]
28  Internationella rabiesdagen [WHO]
29  Internationella sjöfartsdagen (valfri dag sista veckan i september) [IMO]

Oktober
01  Internationella dagen för äldre (A/RES/45/106)
02  Internationella ickevåldsagen (A/RES/61/271)
02  Internationella dagen för boende- och bebyggelsefrågor (första måndagen i oktober) (A/RES/40/202)
05  Internationella dagen för lärare [UNESCO]
09  Världspostunionens dag [UPU]
10  Världsdagen för mental hälsa [WHO]
11  Internationella dagen för flickor                                                                                                                                                                                                           
13  Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer  (A/RES/44/236)
13  Världssyndagen (andra torsdagen i oktober) [WHO]
15  Internationella dagen för landsbygdens kvinnor (A/RES/62/136)
16  Världslivsmedelsdagen (A/RES/35/70)
17  Internationella dagen för utrotning av fattigdom (A/RES/47/196)
20  Världsdagen för statistik (A/RES/64/267)
24  FN-dagen  (A/RES/168 II)
24  Världsdagen för information om utvecklingsfrågor (A/RES/3038 XXVII)
27  Världsdagen för audiovisuellt kulturarv [UNESCO]

November
02  Internationella dagen för att för att upphäva straffrihet för brott mot journalister (A/RES/68/163)
05  Internationella dagen för tsunamikännedom (A/RES/70/203; draft A/70/472/Add.3)
06  Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter (A/RES/56/4)
10  Världsdagen för vetenskap för fred och utveckling [UNESCO]
12  Internationella dagen mot lunginflammation (WHO)
14  Världsdiabetesdagen [WHO] (A/RES/61/225)
16  Internationella dagen för tolerans (A/RES/51/95)
16  Världsdagen för kronisk obstruktiv lungsjukdom [WHO]
18  Världsfilosofidagen (tredje torsdagen i november) [UNESCO]
19  Världsdagen för toaletter
19  Världsdagen till minne av offer för trafikolyckor (tredje söndagen i november) (A/RES/60/5)
20  Internationella barndagen
20  Industrialiseringsdagen för Afrika (A/RES/44/237)
21  Världsdagen för TV (A/RES/51/205)
25  Internationella dagen mot våld mot kvinnor (A/RES/54/134)
29  Internationella solidaritetsdagen med det palestinska folket (A/RES/32/40)

December
01  Internationella aids-dagen
02  Internationella dagen för avskaffande av slaveri
03  Internationella dagen för handikappade (A/RES/47/3)
05  Internationella dagen för volontärarbete för ekonomisk och social utveckling (A/RES/40/212)
05  Världsdagen för jordmån
07  Internationella dagen för civil luftfart [ICAO] (A/RES/51/33)
09  Internationella dagen mot korruption (A/RES/58/4)
10  Mänskliga rättigheternas dag (A/RES/423)
11  Internationella dagen för världens berg (A/RES/57/245)
18  Internationella migrationsdagen (A/RES/55/93)
19  Internationella dagen för syd-syd-samarbete (A/RES/58/220)
20  Internationella dagen för mänsklig solidaritet (A/RES/60/209)
{mospagebreak title=FN-veckor}
FN-veckor
första veckan i februari   Interreligiös vecka för harmoni (A/RES/65/5)
21-27 mars                   Solidaritetsvecka i kampen mot rasism och rasdiskriminering (A/RES/34/24)
23-29 april                    Globala veckan för vägsäkerhet
sista veckan i april         Global vecka för undervisning [UNICEF]
25-31 maj                     solidaritetsvecka för folk i koloniområden som kämpar för frihet, självständighet och mänskliga rättigheter (A/RES/54/91)

1-7 augusti                   Världens amningsvecka [WHO]

4 -10 oktober                Världsrymdens vecka  (A/RES/54/68)

24-30 oktober               Nedrustningsveckan (A/RES/S-10/2)

8-10 November             Internationell vecka för vetenskap och fred (A/RES/43/61)
{mospagebreak title=Internationella år}
Internationella år
2015 Internationella året för ljus och ljusbaserad teknologi (A/RES/68/221)
2015 Internationella året för jordmån (A/RES/68/232)
2014 Internationella året för små önationer under utveckling (A/RES/67/206)
2014 Internationella året av solidaritet för det palestinska folket (A/RES/68/12)
2014 Internationella året för kristallografi (A/RES/66/284)
2014 Internationella året förfamiljejordbruk (A/RES/66/222)
2013 Internationella året för quinoa
2013 Internationella året för samarbete kring vatten (A/RES/65/154)
2012 Internationella året för hållbar energi för alla (A/RES/65/436)
2011 Internationella året för människor av afrikanskt ursprung (A/RES/64/169)
2011 Internationella kemiåret (A/RES/63/209)
2011 Internationella året för skogar (A/RES/61/193)
2011 Internationella ungdomsåret (12 augusti 2010- 11 augusti 2011) (A/RES/64/134)
2010 Internationella ungdomsåret (12 augusti 2010- 11 augusti 2011) (A/RES/64/134)
2010 Internationella året för samverkan mellan kulturer (A/RES/62/90)
2010 Internationella året för biologisk mångfald (A/RES/61/203)
2009  Internationella året för försoning (A/RES/61/17)
2009  Internationella året för naturfiber (A/RES/61/189)
2009  Internationella astronomiåret (A/RES/62/200)
2009  Internationella året för undervisning om mänskliga rättigheter (A/RES/62/171)
2008  Internationella potatisåret (A/RES/60/191)
2008  Internationella året för planeten Jorden (A/RES/60/192)
2008  Internationella språkåret (A/RES/61/266)
2008  Internationella året för sanitet (A/RES/61/192)
2008  Internationella året för gorillan [UNEP och UNESCO]
2007  Internationella året för polarområdena [WMO]
2006  Internationella året för öknar och ökenutbredning (A/RES/58/211)
2005  Internationella året för mikrofinansiering (A/RES/53/197)
2005  Internationella året för idrott och idrottsundervisning (A/RES/58/5)
2005  Internationella fysikåret (A/RES/58/293)
2004 Internationella risåret (A/RES/57/162)
2004 Internationella året till minne av slaveriet och dess avskaffande (A/RES/57/195)
 
{mospagebreak title= Årtionden}
Internationella årtionden
 
2014-  2024 FN:s årtionde för hållbar energi för alla (A/RES/67/215)
2011-  2020 Tredje internationella årtiondet för avskaffande av kolonialism (A/RES/65/119)
2011-  2020 FN:s årtionde för biodiversitet (A/RES/65/161)
2011-  2020 Årtiondet för trafiksäkerhet (A/RES/64/255)
2010-  2020 FN:s årtionde för öknar och bekämpning av ökenutbredning (A/RES/62/195)
2008 – 2017 Andra årtiondet för att utrota fattigdomen (A/RES/62/205)
2006 – 2016 Årtiondet för återhämtning och hållbar utveckling för regionen som drabbades av Tjernobyl olyckan (A/RES/62/9)
2005 – 2015 Internationella årtiondet för handling: Vatten för liv  (A/RES/58/217)
2005 – 2014 FN:s årtionde för utbildning för hållbar utveckling (A/RES/57/254)
2005 – 2014 Andra internationella årtiondet för världens ursprungsfolk  (A/RES/59/147)
2003 – 2012 FN:s årtionde för läs- och skrivkunnighet: Utbildning för alla (A/RES/56/116)
2001 – 2010 Internationella årtiondet för fredskultur och icke-våld för världens barn (A/RES/59/143)
2001 – 2010 Årtiondet för bekämpning av malaria i utvecklingsländer, särskilt i Afrika (A/RES/60/221)
2001 – 2010 Andra internationella årtiondet för avskaffande av kolonialism (A/RES/55/146)

Mera information (på engelska)
Tidigare dagar,  år och årtionden