En agent i FN:s tjänst

Craig. UN Photo Mark Garten

Craig. UN Photo Mark Garten

15.4.2015 – Skådespelaren Daniel Craig har utnämnts till FN:s första globala förkämpe för oskadliggörande av minor och farliga sprängmedel.

Under en ceremoni på FN:s högkvarter tackade generalsekreterarer Ban Ki-moon den nuvarande James Bond för engagemanget för en värld fri från det hot personminor och sprängämnen idag utgör.

”Precis som andra filmbesökare världen över, har jag suttit fastnaglad i min stol och sett Craig, i sin roll som James Bond, avveckla tickande bomber utan en enda sekund att förlora. Jag är mycket entusiastisk över att Craig accepterat att, i sin egenskap av filmstjärna, dra människors uppmärksamhet till vikten av minröjning”, sade Ban. ”Som agent 007 hade Craig ”rätten att döda”. Idag ger vi honom rätten att rädda”.

Varje dag betalar människor ett oerhört pris på grund av personminor, ofta i länder där fred råder men minorna kvarstår. Majoriteten av offren är civila.

Haiti MA dayMen personminor är inte det enda explosiva hot som kvarstår i länder i konflikt, eller som återhämtar sig efter konflikter. Bomber och granater som inte detonerats, improviserade sprängmedel, osäkrade vapen och kvarlämnad ammunition fortsätter att döda och lemlästa, samt blockera tillgång till sjukvård, utbildning och utveckling. I Afghanistan dödar improviserade sprängmedel tio gånger mer civila än personminor.

Craig beskriver själv hur han blev motiverad att engagera sig i FN:s minröjningsservice UNMAS efter att ha filmat i ett minerat område i norra Kambodja några år sedan.

”Jag var nervös – jag erkänner det – men kunde inte ens föreställa mig hurdan vardagen måste vara för familjerna för alla drabbade barn”, sade Craig.

”Jag tror att det som var mest slående var rädslan för allt odetonerat explosivt material som bara lämnats omkring som skräp efter konflikter. Och konsekvenserna för lokalbefolkningen. De kan inte leva normalt, ha ett normalt liv, återuppbygga sina samhällen eller återuppbygga sina liv.”