Svenskspråkig praktikant sökes

Flickr Susanne Davidson Creative Commons

Flickr Susanne Davidson Creative Commons

8.2.2016 – FN:s regionala informationskontor (UNRIC) har som mål att sprida information om FN:s arbete. UNRIC söker nu kvalificerade svenska kandidater för en praktik på 4-6 månader på vårt kontor i Bryssel, Belgien. Du som söker bör ha en solid akademisk bakgrund inom till exempel kommunikation, journalistik, internationella relationer eller statskunskap, samt goda kunskaper i engelska, såväl skriftliga som muntliga. Kunskaper i franska eller andra språk är ett plus.

Vi söker en praktikant för perioden 1.6 – 30.10.2016.
De exakta datumen kan diskuteras.

Dina uppgifter består huvudsakligen i att skriva nyhetsartiklar, uppdatera de svenska webbsidorna, översätta pressmeddelanden och artiklar från engelska (eller de andra skandinaviska språken) till svenska, samt delta i övriga dagliga arbetsuppgifter inom UNRIC:s nordiska team. Du kommer även att ha möjlighet att delta i internationella konferenser och väntas rapportera från diverse evenemang. Dessutom kan praktikanten även vara aktiv inom andra projekt gemensamma för hela UNRIC, som t.ex. de populära filmkvällarna Ciné ONU.

UNRIC har dessvärre inte möjlighet att avlöna sina praktikanter. Därför förväntas du själv stå för såväl resor som logi, och ansöka om eventuellt stipendium för din praktik.

Skicka din ansökan och CV på engelska per e-post till Petra Hongell, [email protected], eller per post (märk kuvertet med SV PRAKTIKANSÖKAN) till  

UNRIC    
Nordic Desk
Residence Palace
Rue de la Loi 155
1040 Bruxelles
Belgium

Ansökningstiden går ut den 1.3.2016.

Frågor? Kontakta Petra Hongell: [email protected] / +32 2788 8465