Tortyr är aldrig kultur

Flickr UNICEF Ethiopia Ten year old FGM victim in Mille Afar Ethiopia

Flickr UNICEF Ethiopia Ten year old FGM victim in Mille Afar Ethiopia

6.2.2015 – Mer än 140 miljoner flickor och kvinnor har utsatts för någon form av könsstympning i de 29 länder i Afrika och Mellanöstern där sedvänjan är främst förekommande.

Data presenterad av UNICEF  under Girl Summit -toppmötet i London visar att förekomsten av sedvänjan minskat något under de senaste tre decennierna. Men trots detta måste framstegen ske mycket fortare, för att kompensera för befolkningstillväxten i de länder där kvinnlig könsstympning är vanligt. Därför uppmärksammar FN den internationella dagen av nolltolerans mot kvinnlig könsstympning den 6:e februari.

Risken för att en flicka i tonåren ska könsstympas idag har minskat med en tredjedel jämfört med för 30 år sedan. I Centralafrikanska republiken, Irak, Liberia och Nigeria, har förekomsten halverats. Attityder förändras också – majoriteten av människorna i de länder där flickor könsstympas tycker att sedvänjan borde upphöra.

Men många fortsätter att utsätta sina döttrar för ingreppet på grund av sociala påtryckningar, och tre miljoner flickor stympas varje år enligt FN:s befolkningsfond. Majoriteten av dem är under 15 år då ingreppet utförs. Konsekvenserna varierar från oerhörd smärta till infektioner, inkontinens, psykologiska men för livet – eller, i värsta fall, döden som resultat av blodförlust.

FOto: UNFPA MauritaniaBetydligt mer intensiva och långsiktiga åtgärder behövs från alla parter i samhället, för att hundratals miljoner flickor ska slippa utsättas för djupgående, permanent och fullständigt onödig skada. Även om sedvänjan inte på något sätt kan rättfärdigas medicinskt, utförs ingreppet allt oftare av hälsovårdspersonal – vilket är ett av de största hoten mot utrotandet av könsstympning. En analys av senaste data visar att mer än 18 % av alla flickor som stympats, hade utsatts för ingreppet i händerna på hälsovårdare. I vissa länder handlar det om upp till 74 % av fallen.

Att inse vikten av att engagera hälsovårdspersonal i kampen mot könsstympning är temat för årets internationella dag. Även om ingreppet utförts i över tusen år, visar studier att sedvänjan är möjlig att utrota inom loppet av en generation. FN:s befolkningsfond UNFPA leder tillsammans med Unicef det största globala programmet för att snabba upp utrotningsprocessen. Programmet fokuserar för närvarande på 17 länder i Afrika, och stöder regionala såväl som globala initiativ.

Delta i debatten med hashtag #EndFGM.

UNRIC:s utvalda länkar:
UNICEF:s statistik: http://www.unicef.org/media/files/FGCM_Lo_res.pdf
UNFPA:s information: http://www.unfpa.org/topics/genderissues/fgm
Världshälsoorganisationen WHO: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/