UNEP: Ingen trovärdig väg till 1,5°C

Klimatförändring. Vårt samhälle ligger på ett internationellt plan långt ifrån Parismålen, utan någon trovärdig väg till att hålla den globala uppvärmningen långt under 2°C och sträva efter att begränsa den till 1,5°C i sikte. Endast en brådskande systematisk förändring kan undvika en klimatkatastrof.

Det är slutsatsen i en ny rapport – Emissions Gap Report 2022 publicerad av UNEP. Den ger en översikt över skillnaden mellan var växthusgasutsläppen förutspås vara 2030 och var de bör vara för att undvika de värsta effekterna av klimatförändringarna.

Kräver enorm förändring

Rapporten visar att uppdaterade nationella löften sedan COP26 – som hölls 2021 i Glasgow, Storbritannien – ger en försumbar skillnad för de förutspådda utsläppen 2030 och att vi är långt ifrån Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till långt under 2°C, helst 1,5°C. Policy påvisar för närvarande en temperaturhöjning på 2,8°C i slutet av århundradet.

Att införliva nuvarande löften kommer endast att lyckas minska detta till en temperaturhöjning på 2,4-2,6°C i slutet av seklet, detta gäller både villkorliga och ovillkorliga löften.

Rapporten påvisar att endast en brådskande systematisk och omfattande förändring kan leda till de enorma nedskärningar som krävs för att begränsa utsläppen av växthusgaser till 2030: 45 procent jämfört med prognoser baserade på nuvarande policy för att komma på rätt spår till 1,5 °C och 30 procent för 2°C. För ytterligare information se hela rapporten.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19