FN-rapport belyser skador, utmaningar och faror efter Serbiens översvämningar

Foto: UNDAC

Foto: UNDAC

5.6.2014 – FN:s experter varnar i en ny rapport för farorna med stagnerat vatten som hotar såväl människors hälsa som miljön och jordbruket, för att inte tala om skador på hus och infrastruktur.

Enligt experterna behövs nu massiva återuppbyggnadsprogram och rensningar efter de aldrig tidigare skådade översvämningarna som drabbade Serbien i mitten av maj.

serbia 2Experterna från UNDAC, FN:s kontor för bedömning och samordning vid katastrofer, anlände till Serbien inom 36 timmar efter översvämningarna. De utgör den största naturkatastrofen i området på 120 år och fördrivit mer än 30 000 personer från sina hem i endast Serbien.

Rapporten belyser situationen som den såg ut under teamets fältarbete i landet mellan 18-31 maj, men vidare bedömningar av hus, väg- och energi-infrastruktur måste göras efter att vattnet dragit sig tillbaka.

Irena Vojackova-Sollorano, FN:s koordinator i Serbien, överlät experternas rapport åt Serbiens regering igår. ”Rapporten är en utgångspunkt”, sade Vojackova-Sollorano. ”Jag ser fram emot att arbeta med den serbiska regeringen, EU och Världsbanken, för en mer ingående bedömning gällande Serbiens behov på lång sikt. Detta kommer att göras med den så kallade PDNA (Post Disaster Need Assessment, en behovbedömning efter naturkatastrofer). Rapporten vi överlät idag är en viktig del av uppbyggnadsarbetet.”

PDNA-bedömningen förbinder den serbiska regeringen och de internationella institutionerna att utveckla en gemensam strategi för uppbyggnaden och ger en klarare bild av de finansiella behoven för arbetet.

Enligt det internationella Röda Korset har mer än 1,2 miljoner människor, 22 % av den serbiska befolkningen, påverkats av översvämningarna, och kostnaderna uppskattas till omkring 1,2 miljarder dollar.

I experternas rapport varnar de för riskerna med det stillastående  vattnet och blockerade dräneringssystem.

”Det är ett problem som kommer att fortsätta ända tills floden Savas nivå sjunker ytterligare”, förklarar UNDAC:s teamledare Michael Elmquist. ”Grundvattensnivån har stigit som en följd av översvämningarna, och det tar lång tid för den att sjunka. Avloppssystemen kan inte fungera innan vattnet försvinner, så tyvärr sker allt väldigt långsamt just nu.”

Experterna oroas även av sanitets- och septiskt avfall som kan ha flutit ut och förorenat lokala vattenkällor. Även kemiskt avfall är ett potentiellt problem som kräver vidare bedömning och övervakning.

”Serbien konfronteras med allvarliga utmaningar”, säger Elmqvist. ”Infrastrukturen har skadats så mycket att redan transportsystemens återuppbyggnad kommer att utgöra en stor finansiell utmaning. Men det största problemet är befolkningen som drabbats – människor vars hus förstörts, och jordbrukare som förlorat hela årets skörd.”