Migration handlar om välmående

migration

migration

22 september 2013- Ofta fokuserar diskussionen kring migration på de socioekonomiska effekterna. Världsmigrationsrapporten 2013, lanserad av den internationella migrationsorganisationen (IOM) tidigare i veckan, närmar sig migration ur en annan synvinkel: immigranternas välmående.

”Detta är den första globala rapporten som studerar hur immigranter upplever sin situation” sade IOM:s direktör William Lacy Swing under lanseringsceremonin. ”I stället för att vara passiva subjekt för akademiska studier får immigranterna möjligheten att berätta sin historia”.

Enligt rapporten förbättrar migration mänsklig utveckling men många immigranter har problem med att nå en godtagbar nivå av välmående. Speciellt immigranter i utvecklingsländer är sårbara och kräver specialuppmärksamhet. Rapporten föreslår att immigranter berättar sin historia, vilket kunde leda till mer mänsklig politik och mänskligare beslut.

Rapporten lyfter upp att migration är ett komplext fenomen. ”Annorlunda från tidigare studier, ser denna rapport på alla migrationsrörelser, inte endast migration från söder till norr”, sade Swing.

Migration och utveckling diskuteras även under FN:s generalförsamling i oktober.