FN välkomnar EU-plan, efterlyser robusta åtgärder inför toppmöte

04 20 2015Mediterranean

04 20 2015Mediterranean

22.4.2015 – FN:s flyktingorgan UNHCR har välkomnat EU:s planer att tackla tragedin på Medelhavet, men konstaterar att mycket större ansträngningar behövs efter att hundratals flyktingar och migranter gått döden till mötes under de senaste veckorna.

UNHCR:s chef för internationellt skydd, Volker Türk, konstaterade i Genève att det omedelbart behövs en robust räddningsoperation samt konkreta lagliga alternativ till de livsfarliga båtfärderna.

Efter en vecka av dödliga förlisningar på Medelhavet presenterade EU:s råd för utrikes ärenden på måndag en aktionsplan med tio punkter för migration. Türk välkomnade det delade ansvar planen föreslår i forn av asylprocess, vidarebosättning och omlokalisering, som erbjuder en välkomnad utgångspunkt för responsen.

UNHCR 2UNHCR uppmanar till att stärka åtgärder som vidare förstärker asyl- och skyddskomponenten i planen. Detta i form av en robust räddningsoperation, vidarebosättning av flyktingar inom EU, lagliga alternativ för migration, utökade möjligheter för familjeåterförening, samt privata sponsorsystem och arbets- och studievisum, konstaterade Türk.

UNHCR efterlyser även utökat stöd för de länder som nu bär den största bördan (Italien och Grekland), samt internt EU-ansvar för en jämnare fördelning av asylsökanden för att undvika att endast några få länder axlar det största ansvaret – främst Tyskland och Sverige.

Inför morgondagens EU-toppmöte i Bryssel betonar UNHCR att det inte finns några som helst empiriska bevis för att en räddningsoperation skulle utgöra en så kallad ”pull factor” som det heter på gängse jargong, dvs en faktor som lockar ännu fler att ge sig i väg i sjöodugliga båtar.

”Antalet människor som anlänt under 2015 är avsevärt högre än under samma period av 2014 – och under den tidpunkten var den nu nedlagda räddningsoperationen Mare Nostrum i full gång.”

Sverige har vid två tidigare tillfällen, 2014 och 2015, skickat ner flygplan till Medelhavet för att bistå i räddningsarbetet.

Den svenska regeringen vill nu enligt uppgifter i DN skicka svenska båtar och flyg till Medelhavet, och har gett Kustbevakningen i uppdrag att förbereda hjälpinsatser i Medelhavet. Det kan handla inflyg eller båtar eller något annat. Det viktiga är att det svarar upp mot de behov som finns, säger statsminister Stefan Löfven till DN.