Ban Ki-moon uppmanar världen att upphöra med kärnvapenprover

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon uppmanar världen att slutgiltigt upphöra med kärnvapenprover. I sitt meddelande på den internationella dagen mot kärnvapenprov den 29:e augusti manar han alla länder som inte ratificerat Ottawakonventionen, eller den så kallade CTBT, (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty) att omedelbart skrida till verket.

”I väntan på att konventionen träder i kraft, uppmanar jag alla stater till att upprätthålla det rådande moratoriet av alla kärnvapenprovsprängningar. Även om rådande frivilliga moratorium av kärnvapenprov är av största vikt, är de ingen ersättning av ett totalförbud”, säger generalsekreteraren i sitt meddelande.

 Den 29:e augusti valdes av generalförsamlingen som den internationella dagen mot kärnvapenprov i åminnelse av den slutgiltiga nedläggningen av Semipalatinsk, ett av världens största provområden,  år 1991.

Foto: Generalsekreteraren besöker Semipalatinsk i Kazakstan. 
UN Photo: Eskender Debebe