30 % av världens befolkning är överviktiga

Flickr / Steve Baker / 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0)

Flickr / Steve Baker / 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0)

21.11.2014 – Kampen mot hunger och undernäring har en minst lika viktig motpol: övervikt och fetma. 65 % av världens befolkning bor i länder där fetma dödar mer människor än undervikt. Omkring 2,1 miljarder människor – 30 % av världens befolkning – är överviktiga eller kraftigt överviktiga.

Enligt en studie är de globala kostnaderna för denna övervikt närapå samma som för rökning och beväpnade konflikter, och större än både alkoholism och klimatförändring.

Under den andra internationella konferensen för nutrition (ICN2) i Rom den 19.-21.11, utlyste ministrar och topptjänstemän från världen över en politisk deklaration och ramprogram för att tackla hunger och övervikt. Deklarationen innefattar en serie konkreta åtgärder och åtaganden gällande såväl politik som investeringar, för att säkra att alla ska ha tillgång till en mer hälsosam och hållbar kosthållning.

Direktören för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO, José Graziano da Silva sade: ”Vi har vetskapen, expertisen och resurserna för att tackla alla former av felnäring. Nu måste regeringar leda vägen. Men ansträngningen för att förbättra den globala livsmedelstillförseln måste vara gemensam, och involvera det civila samhället liksom den privata sektorn.”

Tiden då övervikt associerades endast med hög inkomst och överflöde är nu ett minne blott. Övervikten ökar speciellt i låg- och medelinkomstländer. De ekononiska och kulturella förändringarna i utvecklingsländer, som t.ex. den ökade urbaniseringen, har efterföljts av en övergång från en traditionell kosthållning, med mycket spannmål och fibrer, mot en västerländs diet, rik på socker och fett.

Övervikt har en rad konsekvenser. Från minskad arbetskapacitet till olika hälsoproblem som diabetes och vissa former av cancer, möter nu många utvecklingsländer en ”dubbel börda” av olika sjukdomar relaterade till felnäring; samtidigt som de fortsätter kämpa mot undernäring och infektionssjukdomar, måste de nu även tampas med övervikt och icke smittsamma sjukdomar.

Enligt Världshälsoorganisationens generaldirektör Margater Chan råder en obalans i livsmedelskedjan. ”Vissa delar av världen har alltför lite att äta, med miljoner människor riskerande död och sjukdom på grund av näringsbrist. En annan del överäter, med vitt utbredd övervikt och fetma som förkortar livslängd och pressar sjukvårdskostnaderna till astronomiska nivåer.”