Generalsekreterarens budskap inför den första Internationella autismdagen 2 april

2 april 2008

I dag uppmärksammar vi för första gången den Internationella autismdagen. Jag prisar detta viktiga initiativ som först togs av Qatar och tackar hennes höghet Sheikha Mozah Bint Nasser Al Missned, gemål till hans höghet Emiren av Qatar för det arbete hon gjort för att öka medvetenheten i frågor som rör barn med utvecklingsstörningar. Den vision hennes höghet har och de initiativ hon har tagit, har gett barn med funktionshinder och deras familjer beredskap både i Arabstaterna och i hela världen.

På denna dag bekräftar Förenta Nationerna sitt engagemang för att främja rättigheterna och välmående för personer med funktionshinder, ett engagemang som bottnar i den grundläggande principen om de universella mänskliga rättigheterna. Ända sedan organisationens föddes har FN arbetat för att lyfta fram rättigheter och välbefinnande för personer med funktionshinder, likaså för utvecklingsstörda barn. Det passar speciellt bra att den första internationella dagen för att öka medvetenheten om autism äger rum år 2008 eftersom vi i år firar 60-års jubileum för den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Dessutom skall konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder, som antogs av Generalförsamlingen år 2006, träda i kraft i år.

Samtidigt som vi arbetar för att främja de mänskliga rättigheterna för barn med funktionshinder, låt att skapa livsmiljöer som gör det möjligt för dem att växa upp och må bra, som medlemmar i samhället, medborgare sina hemländer och fullärda medlemmar av det globala samhället. Låt oss hedra det mod som barn med autism och deras familjer visar varje dag då de handskas med funktionshindret, med hjälp av beslutsamhet, kreativitet och hopp. Låt oss ge dem beredskap och låt oss möta deras behov idag, så att våra samhällen blir öppnare, mera tillgängliga och fulla av möjligheter för alla våra barn.

Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare