FN/NORDEN: Norge – Solheim kontra Bush om bidrag till UNICEF och UNFPA

Den norske ministern för internationellt utvecklingssamarbete Erik Solheim lovar flerårig finansiering och mer pengar till FN-organ men ställer också krav, något som han uttryckt i brev till fyra chefer för FN-organ. Solheim använder pengar som ett vapen mot Bush-administrationens press på stora FN-organ som UNICEF och UNFPA. Solheim länkar också ökade bidrag till FN-organ med krav om fler norrmän i FN-systemet.

Solheims drag ändrar Norges inställning till stora FN-organ. Även om språket är diplomatiskt är budskapet klart: Vi är generösa men tuffa. Liknande brev angående det årliga bidraget till FN-organ har författats tidigare av ministrar, men har endast varit av ren teknisk natur. (Källa: Development Today Nr.1, 31 januari, 2006)