Flerspråkig webbplats om FN:s informationskontor öppnar på FN-dagen

En uppfräschad version av webbplatsen om FN:s informationskontor öppnar på fredagen, lagom till FN-dagen. Sidan, som fungerar på alla sex officiella FN språk, är en inkörsport till alla informationskontor runt om i världen. Sammanlagt erbjuder kontoren information om FN på över 130 olika språk.

På sidan finns information om aktiviteter, kampanjen och evenemang som de olika informationskontoren ordnar samt om hur FN:S informationsavdelning arbetar lokalts och regionalt. Dessutom finns kontaktuppgifter till samtliga kontor samt korta videsnuttar om FN:s personal och deras arbetsuppgifter.