Varje kvinna, varje barn – FN:s nya initiativ för kvinnors och barns hälsa

alt

På FN:s millennietoppmöte i september enades värdens ledare om en global strategi för att förbättra kvinnors och barns hälsa.

alt

Every Woman Every Child är ett nytt initiativ som skall stöda denna strategi genom att sammanföra regeringar, fonder, filantroper, Förenta Nationerna och andra multilaterala organisationer, det civila samhället, frivilligorganisationer, affärsvärlden, hälsovårdsarbetare, akademiker samt forskningsinstitutioner världen över.

På webbplatsen http://www.everywomaneverychild.org/ finns mera information om vilka åtgärder som planeras för att försäkra att alla kvinnor och barn har samma möjligheter att leva ett hälsosamt liv.  Där finns även information för media samt idéer hur man kan engagera sig i arbetet.