Generalsekreterarens budskap med vädjan om olympisk vapenvila

New York, 12 februari 2010
    
De tjugoförsta olympiska vinterspelen inleds inom kort och Förenta Nationerna och den olympiska rörelsen vädjar åter om en världsomfattande vapenvila så länge spelen pågår.

Den olympiska vapenvilan ger hopp om ett åtminstone tillfälligt andrum från våld och väpnade konflikter. Den lyfter även fram en fruktansvärd paradox. Under olympiaden och under resten av året prisar vi de fantastiska prestationerna som människans kropp utför, och de positiva sociala värderingarna, såsom laganda och rättvisa, som tävlingsidrotten omfattar. Men samtidigt skadar vi denna samma människokropp och dessa värderingar i krig.

Fred och stabilitet är nödvändiga för att människan skall kunna nå sin fulla potential. Den olympiska vapenvilan bygger på denna samma längtan och på ideal som omfattas av både FN och den olympiska rörelsen: global vänskap, ickevåld och ickediskriminering.
Därför enar jag mig med Förenta Nationernas generalförsamling, den Internationella olympiska kommittén och den olympiska rörelsen och vädjar till alla krigförande länder att inta vapenvila medan de olympiska spelen pågår. Låt oss börja med den olympiska vapenvilan och sedan fortsätta även efter att spelen är över och medaljerna utdelade.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.