FN:s årsböcker nu tillgängliga på nätet

Förenta nationerna presenterar idag den första elektroniska versionen av sin årsbok. Yearbook of the United Nation är organisationens mest kända och omfattande publikation, den innehåller alla texter och röstningsresultat från större resolutioner och beslut i generalförsamlingen, säkerhetsrådet och det sociala och ekonomiska rådet. Boken är indelad i fem kapitel; ärenden som rör politik och säkerhet, mänskliga rättigheter; ekonomiska och sociala frågor; juridiska frågor och administrativa och budgetrelaterade ärenden.

Den nya webbplatsen unyearbook.un.org ger tillgång till 59 upplagor av årsboken från år 1946 till 2005.

”Årsboken är en oumbärlig resurs för alla som är intresserade av FN och organisationens arbete. Tack vare den elektroniska versionen har otaliga människor runt om i världen nu tillgång till vår historia och våra prestationer”, sade Kiyo Akasaka, undergeneralsekreterare för kommunikation.