Månadens nordiska nyhetsbrev – fokus på Grönland och det nordiska samarbetet

UN Peackeeping 1

UN Peackeeping 1

21.2.2013 – Månadens nordiska nyhetsbrev är nu online! I februari belyser vi speciellt två ämnen: det nordiska samarbetet inom FN:s fredsbevarande operationer, och Grönlands framtid.

UNRIC har visat filmen ”Arktis sista dagar”, en dokumentär över Ragnar Axelsson, mer känd som RAX, och hans trettioåriga dokumentering av de arktiska områdena. Månadens nordiska profil är danske Finn Reske-Nielsen, chef för UNMIT, FN:s fredsbevarande operation i Öst-Timor som håller på att avslutas. Vi påminner även läsaren om den glömda krisen i den Centralafrikanska republiken, en kris till vars ände vi alla kan bidra.