FAO: Skördeförluster förvärrar hungern

Bättre teknik och utbildning ger minskade förluster.

Idag förstörs betydande mängder livsmedel som produceras i utvecklingsländer genom så kallade skördeförluster (skador som orsakats efter skörd) och detta har lett till förvärrad hunger. FAO, FN:s livsmedels och jordbruksorgansiation, menar att med tillräckliga investeringar och utbildning kan matförluster minskas drastiskt.

Orsakerna till skördeförluster, vilka enligt beräkningar kan vara allt från 15 till 50 procent, är många. Dessa inkluderar: skörd vid felaktigt stadium, stora nederbördsmängder, torka eller extrema temperaturer, besmittning av mikroorganismer samt fysiska skador som minskar värdet av produkten.

Grödor förlorar också värde på grund av spill, skador av olämpliga verktyg, kemiska föroreningar och ovarsam hantering under skörd, lastning, paketering och transport.

Livsmedelsförluster bidrar till högre matpriser genom att utbudet på marknaden minskar. De har också en inverkan på miljöförstöring och klimatförändring då mark, vatten, arbetskraft och icke förnyelsebar energi, så som gödningsmedel och energi, används för att producera, bearbeta, hantera och transportera mat som inte konsumeras i slutändan.

Läs mera på FAO:s webbplats.
Läs pressmeddelandet på Engelska här.