Ban Ki-moon och Al Gore: Grön tillväxt är vägen framåt

Det behövs omedelbar koordinerad ekonomisk stimulans för att lösa den ekonomiska krisen samt för att starta en långsiktig grön tillväxt, skriver FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och USA:s tidigare vicepresident Al Gore i en gemensam debattartikel.

Ekonomisk stimulans är dagens agenda. Som sig bör, i en tid då regeringar runt om i världen kämpar för att få fart på den globala ekonomin. Men samtidigt som värdens ledare försöker lösa den omedelbara situationen måste de även se till att den nya ekonomiska modell som tar form även är en hållbar en för vår planet och för framtiden.

Vi behöver stimulans och långsiktiga investeringar som genom en ekonomisk lösning når två mål –att ta itu med de omedelbara ekonomiska och sociala behoven och samtidigt inleda en ny grön ekonomi. I korthet, ”grön tillväxt” måste bli vårt slagord.

För det första, en global recession behöver en global lösning. Vi behöver stimulans och koordinering av de ekonomiska åtgärderna i de större ekonomierna. Vi måste undvika en situation där länder försökte lösa sina problem på bekostnad av sina grannländer, en sådan situation bidrog till den stora depressionen. Koordinering är också viktigt för att undvika finansiell vacklan, valutafluktueringar och inflation samt för att inge konsumenterna och investerare förtroende. I november ifjol samlades G20 ledarna i Washington där de uttryckte sin beslutsamhet ”att främja samarbete och att arbeta tillsammans för att få fart på den globala tillväxten igen och för att införa de nödvändiga förändringarna i de globala ekonomiska systemen". Allt detta måste ske omedelbart.

Stimulans används för att få fart på ekonomin, men om den används ordentligt kan den även ta oss in i en ny era mot en grön tillväxt. 34 länder har redan tillkännagett en sammanlagd summa på 2250 miljarder dollar (1750 miljarder euro) i form olika stimulanspaket. Detta, tillsammans med nya initiativ i andra länder, måste föra världsekonomin framåt, inte bevara döende industrierna och dåliga vanorna från tidigare år. Att fortsätta investera biljoner i kolbaserad infrastruktur och subventioner är som att kasta bort pengar. 

Satsa på grön stimulans

Ledare i hela världen, bland annat i USA och Kina, har insett, att gröna val inte är ett alternativt utan en nödvändighet för att få fart på ekonomin och för att skapa nya jobb. Världen över arbetar redan 2,3 miljoner människor inom den förnyelsebara energisektorn, vilket är fler än inom olje- och gasindustrin direkt. I USA arbetar fler nu inom vindindustrin än inom kolindustrin. President Obamas och Kinas stimulanspaket är viktiga steg i rätt riktning och de gröna inslagen i dessa måste förverkligas snabbt.

Vi uppmanar alla regeringar att satsa på gröna stimulanselement så som energieffektivitet, förnyelsebar energi, kollektivtrafik, nya smarta elnät och plantering av skog, samt att koordinera insatserna för ett snabbt resultat.

Stöd de fattiga

För det andra behöver vi en politik som stöder de fattiga. I många utvecklingsländer kan regeringen inte låna eller trycka pengar för att lindra de ekonomiska törnarna. Industriländerna måste därför investera i kostnadseffektiva program i utvecklingsländerna som ökar produktiviteten hos de fattigaste.

Ifjol drabbades över 30 länder av matupplopp och oroligheter. Detta redan innan den ekonomiska krisen inträffade och den globala recessionen gjorde 100 miljoner människor ännu fattigare. Vi måste agera omedelbart för att hindra, att fler drabbas och att politisk instabilitet sprids.

Detta innebär att vi måste öka biståndet och stärka skyddsnäten., Vi måste investera i jordbruk i fattiga länder genom att se till att småbönder har säd, verktyg och kunskap att producera mer mat och distribuera den till lokal och regionala marknader.

En politik som stöder de fattiga innebär även att vi måste investera i bättre användning av landområden, i vattenhushållning och i grödor som tål torka för att på så sätt hjälpa bönderna att anpassa sig till klimatförändringarna. Annars riskerar vi en situation där kronisk hunger och undernäring drabbar en stor grupp människor i utvecklingsländerna.

Ett avtal i Köpenhamn det effektivaste stimulansmedlet

För det tredje behöver vi nå ett hållbart klimatavtal i Köpenhamn i december. Inte nästa år, utan nu i år. Klimatförhandlingarna måste snabbas på och de måste vara en topprioritet i alla länder, från och med idag. Ett framgångsrikt avtal i Köpenhamn kan utgöra det effektivast möjliga stimulanspaketet. Ett nytt klimatavtal skulle äntligen ge industrin och regeringar det efterlängtade svaret på frågan om priset på utsläpp vilket i sin tur kan resultera i en mängd nya innovationer och investering i grön energi. Köpenhamn kan visa grönt ljus för grön tillväxt. Detta är utgångspunkten för en verkligt hållbar ekonomisk återhämtning som kommer att gynna oss och våra barnbarn för årtionden framöver.

Det är svåra tider för miljoner människor, från Detroit till Delhi. Familjer har förlorat jobb, hem, hälsovård och till och med utsikten om nästa måltid. Mycket står på spel och regeringarna måste vara strategiska. Vi får inte låta det kritiska undergräva det nödvändiga. 

Att investera i en grön ekonomi är inte en valfri utgift. Det är en smart investering i en jämlikare och mera välmående framtid.


På bilden träffas FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och USA:s tidigare vicepresident under klimatförhandlingarna i Poznan i december 2008.
UN Photo/Mark Garten