FN:s flyktingorgan välkomnar kampanj

FN:s flyktingorgan UNHCR välkomnar den samnordiska kampanjen som inleddes i tisdags för att få regeringarna i de nordiska länderna att stärka det internationella skyddet för människor som flyr våld och konflikter. Ett minimikrav är att de nordiska regeringarna följer UNHCR:s riktlinjer och rekommendationer.

Bakom kampanjen “Keep them safe” står 20 nordiska frivilligorganisationer. Med kampanjen vill organisationerna belysa bristerna i de nordiska systemen där asylsökande inte får det skydd de har rätt till. Skyddsbehövande avvisas till osäkra områden som Somalia och Irak eller tvingas leva i osäkerhet i åratal i väntan på beslut.

“UNHCR stöder och välkomnar denna kampanj som strävar till att väcka diskussion om situationen och försöka hitta lösningar till de brister som finns,” sade Hans ten Feld, chef för UNHCR:s regionalkontor i Stockholm.
”Ett första steg för att ta i tu med dessa brister skulle vara att fullt ut följa UNHCR:s rekommendationer,” sade ten Feld.

(UN News Service)

Mera information om kampanjen “Keep them safe”