Ett ljus för dem som dött på vägen

IMD2015PBNr

IMD2015PBNr

18.12.2015 – Inför årets internationella dag för migration uppmanar FN och den internationella organisationen för migration (IOM) människor att komma samman och hedra alla de män, kvinnor och barn som omkommit under farliga resor mot ett bättre liv och trygghet.

”År 2015 kommer att gå till historien som ett år av mänskligt lidande och migrationstragedier”, konstaterar FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i sitt meddelande.

Under de 12 senaste månaderna har mer än 5000 kvinnor, män och barn mistat livet under sin flykt mot trygghet, skydd och ett bättre liv, varav 3695 flyktingar eller migranter var på väg mot Europa.

”Tiotusentals andra har exploaterats och utnyttjats av människohandlare. Miljoner har blivit täckmantlar och syndabockar för främlingshat, rasistisk hatpropaganda och alarmerande retorik”, säger generalsekreteraren.

IOM uppmanar nu människor världen över att tända ljus för offren, och i många städer kommer folk att tända ljus på en gemensam, offentlig plats. IOM uppmuntrar även alla att använda vita armband med texten #IamaMigrant som inte bara är årets tema, utan även en stark hashtag på de sociala medierna.

Kampanjen ”I am a migrant”, jag är en migrant, belyser historier från hela världen och lyfter individuella berättelser och själva människan bakom statistiken. Så kallade ”expats”, säsongsarbetare, människor som flyttar till andra länder i jakt på eller på grund av nya jobb är i själva verket alla migranter, och deras talanger och arbetskraft är ofta välbehövd.

Enligt nya siffror av den internationella arbetsorganisationen ILO bidrar 150 miljoner migranter till den globala arbetskraften.

”Vi måste vidga säkra vägar för dokumenterad migration, och detta inkluderar familjeåterförening, arbetsmobilitet på alla kunskapsnivåer, större möjligheter till vidarebosättning och utbildningsmöjligheter för barn och vuxna”, konstaterar Ban Ki-moon.

FN:s specialrapportör för migranters mänskliga rättigheter, Francois Crepeau, och talesmannen för kommittén för migrantarbetares skydd, Franscisco Carrión Mena, uppmanar stater att upprätta ”brandmurar” som skiljer mellan migrationslagstiftning och –implementering och t.ex. tillgånt till allmän service, och betonar såväl att migration är oundvikligt som att mänskliga rättigheter gäller alla.

”Alla migranter, oberoende av deras status, måste kunna söka rättvisa och använda social service som sjukvård, utbildning, polistjänster, bostad, arbetsinspektion med mera, utan rädslan av att bli utgivna till migrationsmyndigheter, arresterade och deporterade. Utan ”brandmurar” kommer migranter  aldrig att rapportera om kränkningar av de mänskliga rättigheterna, och förövare kommer i praktiken att åtnjuta total straffrihet.”

UNRICs relaterade länkar:

Kampanjen ”I am a migrant”: http://iamamigrant.org/Generalsekreterarens meddelande: http://www.un.org/press/en/2015/sgsm17421.doc.htmInternationella dagen för migration: http://www.un.org/en/events/migrantsday/FN:s människorättsexperters uttalande: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16886&LangID=EUNRICs faktablad om migration: http://www.unric.org/en/unric-library/29751ILOs rapport: http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/news-statements/WCMS_436140/lang–en/index.htm?utm_content=buffera3941&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer