FN:s generalsekreterare António Guterres

António Guterres från Portugal är de Förenta Nationernas nionde generalsekreterare. Han tillträdde den 1 januari 2017 och medför många års erfarenhet både från den portugisiska regeringen och den globala arenan.

Efter att ha bevittnat jordens mest sårbara människors lidanden på flyktingläger och i krigszoner genom sitt tidigare arbete som chef för FN:s flyktingorgan UNHCR, är generalsekreteraren fast besluten att sätta mänsklig värdighet på toppen av sin agenda. Hans målsättning är även att arbeta som fredsmäklare, brobyggare och förespråkare för reform och innovation.

Karriärhöjdpunkter

Innan Guterres blev utsedd till generalsekreterare för FN arbetade han som FN:s högkommissarie för flyktingar från 2005 till 2015 och ledde en av världens största humanitära organisationer under en tid av de mest allvarliga flyktingkriserna på årtionden. Konflikterna i Syrien, Sydsudan, Irak, den Centralafrikanska Republiken och Jemen ledde till en enorm ökning i UNHCR:s aktivitet. Antalet fördrivna på grund av krig och konflikt steg från 38 miljoner år 2005 till över 60 miljoner år 2015.

Före sin tid som chef för UNHCR spenderade Guterres mer än 20 år i den portugisiska regeringen och i offentlighetens tjänst. Han var Portugals premiärminister från 1995 till 2002 och var starkt involverad i den internationella insatsen för att lösa krisen i Östtimor.

I samband med Portugals ordförandeskap i Europeiska unionens råd första halvåret år 2000 ledde Guterres arbetet i Europeiska rådet, och var en av de ledande personerna i det första toppmötet mellan EU och Afrika.

Han blev även invald i det portugisiska parlamentet år 1976, och tjänstgjorde som medlem i 17 år. Från 1981 till 1983 var han medlem i Europarådets parlamentariska församling och förman för utskottet för demografi, migration och flyktingar.

I många år var han även aktiv i Socialistinternationalen, en världsomfattande organisation för socialdemokratiska partier, och fungerade som dess president från 1999 till mitten av 2005. Han grundade det portugisiska flyktingrådet och arbetade under 1970-talet som ledare för Centro de Accão Social Universitário, en förening som utför sociala utvecklingsprojekt i fattiga kvarter i Lissabon.

Han är även medlem i Madridklubben, en ledarskapsallians av tidigare b regerings- och statschefer i demokratiska länder.

Övrigt

Guterres föddes i Lissabon 1949 och utbildade sig till ingenjör vid Tekniska Högskolan i Lissabon. 1971 fick han en tjänst som lektor i elektroteknik vid universitetet. Han talar flytande portugisiska, engelska, franska och spanska. Han är gift med Catarina de Almeida Vaz Pinto, viceborgmästare för kultur i Lissabon. Han har två barn, en styvson och tre barnbarn.

Generalsekreterarens roll och utnämning
Generalsekreterarens officiella hemsida (engelska)
Tidigare generalsekreterare i FN