Folkmordskonventionen fyller 60 år i dag

Den 9 december 1948 antog FN:s generalförsamling  Folkmordskonventionen, ett mellanstatligt avtal om förhindrande och bestraffning av brottet folkmord.

Med anledningen av jubileet har kontoret för generalsekreterares representant för frågor som rör folkmord öppnat en ny webbplats med mera information om konventionen, om kontorets mandat samt om folkmord.

Francis Deng från Sudan utsågs i maj 2007 till geralsekreterarens särskilde representant för förebyggande av folkmord och massövergrepp (Special Adviser for the Prevention of Genocide and Mass Atrocities). Den särskilde representanten har även förstärkts med en ny funktion, den särskilde rådgivaren för skyldigheten att skydda (Special Adviser for the Responsibility to Protect), Edward Luck.

Läs konventionen här  (på engelska)