A-Ö Webbindex

Människor på flykt möter våld och övergrepp under rutter över Afrika

Flyktingar och migranter utsätts fortsättningsvis för extrema former av våld, exploatering och död till havs och på land över hela Afrika när de försöker lämna kontinenten, sade FN-organ på fredagen, i en vädjan till gränsmyndigheterna att göra mer för att skydda dem.

Data från en ny rapport från FN:s flyktingorgan, UNHCR, och FN:s internationella organisation för migration (IOM) samt Mixed Migration Center (MMC) belyser de ofta underrapporterade faror som utsatta människor möter på väg på farliga landvägar.

Misshandel längs vägen

”Oavsett deras status verkar migranter och flyktingar möta allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och kränkningar längs vägen… Vi kan inte förlora vår förmåga att bli berörda och upprörda över denna nivå av våld”, säger Vincent Cochetel, UNHCR:s särskilda sändebud för västvärlden och centrala Medelhavet.

Fler människor beräknas korsa Saharaöknen än Medelhavet och dödsfallen bland flyktingar och migranter i öknen antas vara dubbelt så stor som till havs. Rapporten – “On this journey, no-one cares if you live or die” – spänner över en treårig datainsamlingsperiod och varnar för en ökning av antalet människor som försöker dessa farliga landkorsningar.

Push-faktorer

Så kallade push-faktorer på migrationsresan innefattar en försämrad situation i ursprungs- och värdländerna – såsom nya konflikter i Sahel och Sudan – den förödande inverkan klimatförändringar och naturkatastrofer haft på nya och utdragna nödsituationer i östra Afrika och Afrikas horn, samt rasism och främlingsfientlighet mot flyktingar och migranter. Stora brister i skydd och assistans råder över den centrala Medelhavsrutten, vilket tvingar flyktingar och migranter att ta sig vidare på farliga resor, konstaterar rapporten.

”Förra veckan hörde vi att 5 000 människor dog på Atlantrutten till Kanarieöarna under de första fem månaderna i år – det är en ökning med 700 procent jämfört med samma period förra året”, säger Bram Frouws, direktör för Mixed Migration Center (MMC). ”Vi vet också att även om vi inte har helt korrekta siffror att det faktiskt är en underskattning att otaliga andra dör på landvägarna, upp till Medelhavskusten, möjligen till och med fler än till havs.”

Statliga och icke-statliga aktörer

Rapporten noterade att smugglingsvägar flyttas mot mer avlägsna områden för att undvika aktiva konfliktzoner eller gränskontroller av statliga och icke-statliga aktörer, vilket utsätter människor på flykt för ännu större risker. De typer av övergrepp som rapporterats inkluderar tortyr, fysiskt våld, godtyckligt frihetsberövande, dödsfall, kidnappning mot lösen, sexuellt våld och utnyttjande, förslavning, människohandel, tvångsarbete, organborttagning, rån, godtyckligt frihetsberövande, kollektiva utvisningar och avvisning.  Trots dessa utmaningar har UNHCR, IOM och flera av deras samarbetsparter samt flera regeringar intensifierat livräddande skyddstjänster och hjälp och assistans längs vägarna. Men de insisterar på att humanitära åtgärder inte räcker.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19