Framtiden vi vill ha: vad de äldre säger

international day for elderly 22

international day for elderly 22

1 oktober 2013- Förändringar i demografin kräver extra uppmärksamhet för de äldres behov och utmaningar. Lika viktiga är de insatser äldre män och kvinnor kan bidra till samhället med. För att väcka uppmärksamhet kring frågor relaterade till äldre personer har den Internationella dagen för äldre instiftats den första oktober.

I år är temat för den internationella dagen ”Framtiden vi vill ha: vad de äldre säger” och temat valdes för att väcka uppmärksamhet kring de äldres, civilsamhällets, FN organs och staternas ansträngningar för att föra in ålderdom i den internationella utvecklingsagendan.  

Mellan år 1950 och 2010 har den förväntade livslängden stigit från 46 till 68 år och förväntas ytterligare stiga till 81 vid slutet av århundradet. Nästan 700 miljoner människor är över 60 år gamla, den siffran förväntas stiga till 2 miljarder år 2050, det vill säga 20 % av världsbefolkningen. För första gången i den mänskliga historien kommer det att finnas fler människor över 60 år än barn i världen.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon utgav ett utlåtande där han uppmanade stater och människor att riva ner barriärer för äldre människors fulla deltagande, samtidigt som deras rättigheter och värdighet respekteras.  

Generalsekreteraren inkluderade även tankar kring Post-2015 agendan och hur viktigt det är att de äldres åsikt hörs i utvecklingsfrågan. Han sade: ” Under konsultering inför utvecklingsagendan har FN hört från fler än en miljon människor, inklusive många äldre personer. De ber om en värld där alla har mat och skydd, rent vatten och sanitet, tillgång till bas hälsovård och utbildning.”

Människor på hela jorden kan ta den Internationella dagen för äldre i beaktan genom att rösta på vad som är viktigast för dem och deras familjer i framtiden. Delta i den globala röstningen och registrera dina prioriteter. Läs mer på www.myworld2015.org