El Niño drabbar södra Afrika hårt

Photo Flickr ILO Malawi

Photo Flickr ILO Malawi

18.1.2015 – Uppskattningsvis 14 miljoner människor riskerar hunger efter långvarig torka som ledde till en dålig skörd förra året, larmar FN:s livsmedelsprogram WFP.

Nu förvärrar dessutom El Niño torkan i hela regionen och har redan påverkat årets skörd. På många områden faller lite eller inget regn, och fönstret för spannmålsplantering stänger snabbt eller är redan stängt i vissa länder. Utsikterna är alarmerande.

”När vi körde genom södra Zambia såg jag odlingsfält under allvarlig press på grund av bristen på vatten. Jag träffade jordbrukare som kämpar för att klara av en andra säsong av oregelbundet regn”, säger WFP:s verkställande direktör Ertharin Cousin som just avslutat ett besök i södra Zambia, som är utsatt för torka. ”Zambia är ett av de största livsmedelsproducerande områdena i regionen och situationen där ger anledning till oro, inte bara för Zambia utan för alla länder i regionen.”

De värst drabbade i regionen av förra årets dåliga regn är Malawi (2,8 miljoner människor riskerar hunger), Madagaskar (nästan 1,9 miljoner människor) och Zimbabwe (1,5 miljoner), där fjolårets skörd halverades jämfört med föregående år på grund av massiv missväxt. Situationen är oroande även i Angola, Moçambique och Swaziland.

Livsmedelspriserna i hela södra Afrika har ökat till följd av minskad produktion och tillgänglighet. Priset på majs – den främsta stapelfödan för den större delen av regionen – är under denna tid på året 73 procent högre i Malawi än genomsnittet på tre år.

”Jag är särskilt bekymrad över att småbrukare inte kommer att kunna skörda tillräckligt med grödor för att kunna försörja sina egna familjer under året, för att inte tala om att sälja det lilla de kan för att täcka skolavgifter och andra hushållsbehov”, säger Cousin.

WFP strävar nu till att minska på den magra säsongens effekter med mat- och kontantbaserade program till stöd för de värst drabbade länderna, men står inför kritiska finansieringsutmaningar.

Samtidigt arbetar WFP med regeringar, regionala organisationer och andra parter för att förbättra förberedelse- och beredskapsplaner för att säkra livsmedelsförsörjningen. Centralt för WFP:s roll är användning av innovativa mobila tekniker för att övervaka matsäkerhet, livsmedelspriser och handelsflöden.

WFP:s matsäkerhetsanalytiker uppskattar att fler än 40 miljoner på landsbygden och 9 miljoner människor i urbana miljöer i regionen lever i geografiska områden som är starkt utsatta för El Niños påverkan, som i år är starkare än på mer än tre årtionden.

Ett särskilt oroande symptom på södra Afrikas sårbarhet är den alarmerande takten av kronisk felnäring. Nivåerna av växthämning bland barn i Madagaskar, Malawi, Moçambique och Zambia är bland de värsta i världen. Felnäring påverkar barns fysiska utveckling, kognitiva utveckling, liksom deras framtida hälsa och produktivitet.