A-Ö Webbindex

Fredsdagen: FN-förbund samlade till fredsklocka

Sextiofem FN-förbund i hela världen la grunden för den japanska fredsklockan i FN-högkvarteret. FN-chefen António Guterres ringer i klockan den 13 september för att uppmärksamma internationella fredsdagen.

Den japanska fredsklockan i FN-högkvarteret i New York symboliserar folkligt stöd för världsorganisationens arbete för internationell fred och säkerhet. Vad inte alla vet är att klockan är resultatet av ett initiativ av Japans FN-förbund – och att världens FN-förbund gick samman och gav ett bidrag till fredsklockan.

I ett tal under FN-förbundens årsmöte i Paris 1951 presenterade Chiyoji Nakagawa, styrelseledamot i Japans FN-förbund, sin idé: att tillverka en fredsklocka av mynt som skänktes av fredsvänner i hela världen. Förslaget togs väl emot. När konferensen hade avslutats hade delegater från 65 nationella FN-förbund lämnat bidrag i form av mynt. Dessutom bidrog påve Pius XII med nio guldmynt.

Fredsklockan gjöts av Tada Foundry, Takamatsu City i Japan och överlämnades av Japans FN-förbund till FN den 8 juni 1954.

Fredsklockan har nu stått på sin plats i 69 år. En organisation för dess bevarande under ledning av Nakagawas dotter Seiko Takase blev 2021 FN-associerad civilsamhällesorganisation.

Nästa år fyller alltså klockan 70 år. Den fortsätter att påminna tjänsteman och stats- och regeringschefer som besöker FN om det breda stödet för en fredlig värld – och om den globala FN-rörelsens roll och bidrag i arbetet.

Såväl FN:s generalsekreterare António Guterres som generalförsamlingens nytillträdde ordförande Dennis Francis, Trinidad och Tobago, ringer i fredsklockan vid årets ceremoni inför internationella fredsdagen som hålls den 13 september kl 16.00 svensk tid.

Internationella fredsdagen den 21 september inrättades 1981 av FN:s generalförsamling.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19