A-Ö Webbindex

Fruktansvärt år för barn som lever i konfliktsituationer

Barn i fara. Brott mot internationella lagar när det gäller barn som befinner sig i väpnade konflikter har fortsättningsvis en ”förödande effekt”, sade FN:s högsta tjänsteman i frågan på tisdagen, med en 112-procentig ökning av antalet attacker mot skolor och sjukhus.

FN:s speciella representant för barn i väpnade konflikter Virginia Gamba avslöjade generalsekreterarens senaste årsrapport för 2022, som påvisade totalt 27 180 allvarliga kränkningar, en ökning från föregående år.

Antalet registrerade kränkningar hänvisar endast till verifierad information, men den sannolika antalet är mycket högre och omfattar fyra kategorier: rekrytering och användning av barn i väpnade grupper eller styrkor, dödande och lemlästning, våldtäkt och sexuellt våld samt bortförande.

Två tredjedelar av kränkningarna gällde pojkar, som spänner över 24 olika konfliktsituationer. Sammanlagt 8 831 barn dödades eller lemlästades, och ytterligare 7 622 rekryterades av väpnade grupper eller styrkor.

Värsta lagöverträdarna 

Gamba berättade för journalister vid en presskonferens i New York att de länder som registrerat det högsta antalet kränkningar var Demokratiska republiken Kongo (DRC), Israel, staten Palestina, Somalia, Syrien, Ukraina, Afghanistan och Jemen.”Övervakningen och verifieringen av allvarliga kränkningar förblev extremt utmanande, en delorsak var åtkomstbegränsningar som ledde till underrapportering av sådana kränkningar och en ökning av kränkningar som kunde bekräftas under 2022″, enligt rapporten. De länder där ”den värsta eskalationen” inträffade var Myanmar, Sydsudan och Burkina Faso.

Gamba sa att ryska styrkor och väpnade grupper i anslutning till dem i Ukraina läggs till i bilagan till rapporten som en anmärkningsvärd förövare när de gäller antalet attacker mot sjukhus och skolor som utfördes under invasionen och dödandet av barn under militära operationer.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19