Gaza: ”Mamma, ska vi dö idag?”

Frankrike har ökat sitt bistånd till Gaza från 20 miljoner euro till 100 miljoner. Detta tillkännagav president Emmanuel Macron vid en fredskonferens i Paris idag, den 9 november.

Tiotusentals människor har lämnat norra Gaza i söder via en ”korridor för humanitärt bistånd” som öppnats av den israeliska militären den 8 november och som kommer att stängas på eftermiddagen, torsdagen den 9 november. Hundratusentals människor som är kvar norr om Wadi Gaza står inför en svår humanitär situation och kämpar för att säkra de allra minsta mängderna vatten och mat för att överleva. På grund av brist på bränsle för att driva generatorer stängde Al Quds-sjukhuset i Gaza ner vissa specifika tjänster den 8 november, och Al Awda-sjukhuset, den enda leverantören av vård för nyblivna mödrar i norra Gaza, varnade för en nära förestående stängning.

Två män i officiell klädsel på ett podium
Frankrikes president Emmanuel Macron och Philippe Lazzarini deltar i den internationella konferensen kring situationen i Gaza i Paris, Frankrike. Foto: Présidence de la République

10 000 döda, inklusive 99 FN-anställda

10 000 personer, inklusive 99 FN-anställda vid UNRWA, FN:s palestinska flyktingorgan, har dödats i Gaza – det högsta antalet FN-hjälparbetare som dödats i en konflikt på så kort tid. Bland 10 000 människor har dödats sedan krigets början, enligt Hälsoministeriet i Gaza. Fler än 700 000 fördrivna människor lever under något som liknar förnedrande förhållanden i 150 UNRWA-drivna skolor och byggnader över hela Gazaremsan. Skyddsrummen är överfulla, med lite mat, vatten eller avskildhet.

De fruktansvärda sanitära förhållandena representerar en hotande folkhälsofara, berättar UNRWA-chefen Philippe Lazzarini under konferensen i Paris. ”Min kollega Maha samordnar logistiken i Gaza. Det är hon som får vara stark när barn frågar henne varje dag om de ska dö. Men hon kämpar med den ångest hon ser i deras ansikten”, sa Lazzarini. ”Min kollega Farid är vår utbildningschef i Gaza”, fortsatte han.

”När han träffar sina elever inne i våra härbärgen frågar de honom varför UNRWA investerade så mycket tid att lära dem om konfliktlösning och mänskliga rättigheter, om dessa värderingar inte gäller dem i Gaza? Vad ska han svara? De tusentals barn som dödas kan inte benämnas som ”skador på civila”… denna situation där människor har allvarligt begränsad tillgång till mat, vatten och medicin är en kollektiv bestraffning. ”

Uppmanar till vapenvila

Många talare på konferensen, inklusive Frankrikes president Emmanuel Macron, uppmanade till omedelbar humanitär vapenvila. ”Vi måste stå upp för att hjälpa och skydda civila i Gaza”, sa FN:s generalsekreterare António Guterres sa i ett videomeddelande. ”Det innebär en omedelbar humanitär vapenvila. Det innebär att säkerställa full respekt för internationell humanitär rätt. Det innebär att skydda sjukhus, FN-anläggningar, skyddsrum och skolor.”

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19