A-Ö Webbindex

Ge psykisk hälsa och välbefinnande global prioritet

Världsdagen för psykisk hälsa 2022. Covid-19-pandemin har lett till en global kris för psykisk hälsa. Pandemin har lett till påfrestningar på såväl kort som lång sikt samt har påverkat miljoner människors mentala hälsa.

Uppskattningar visar att både ångest och depressiva sjukdomar ökat mer än 25 % under det första året av pandemin. Samtidigt har den psykiatriska vårdsituationen påverkats allvarligt och klyftan mellan behandlingsformer för olika psykiska diagnoser har ökat.

Med anledning av Världsdagen för psykisk hälsa har Världshälsoorganisationen WHO lanserat en kampanj med temat Making Mental Health & Well-Being for All a Global Priority, ung. ”Ge psykisk hälsa och välbefinnande för alla världsomfattande prioritet”. Detta är en möjlighet för personer med psykiska diagnoser, personer som fungerar som förespråkare, statsledare, arbetsgivare, anställda och andra intressenter att samlas för att diskutera framsteg inom detta område.

Två personer håller varandras händer
Världsdagen för psykisk hälsa vill lägga fokus på den globala situationen. Foto: Priscilla Du Preez/Unsplash.

En miljard med psykisk sjukdom

Många aspekter av den globala mentala hälsan har stött på utmaningar och redan innan pandemin 2019 levde uppskattningsvis en åttondel av jordens befolkning med någon typ av psykisk sjukdom. Samtidigt förblir de tjänster samt den kompetens och finansiering som finns att tillgå till förmån för mental hälsa en bristvara och ligger långt under nivån för vad som behövs, särskilt i låg- och medelinkomstländer.

”Nästan 1 miljard människor lever med en psykisk sjukdom”, säger FN:s generalsekreterare António Guterres i sitt uttalande på Världsdagen för psykisk hälsa. ”Men psykisk hälsa är fortfarande ett av de mest eftersatta områdena inom vården. Vissa länder har bara två personer som arbetar för psykisk hälsa per 100 000. De sociala och ekonomiska återverkningarna är djupgående. Enbart ångest och depression kostar den globala ekonomin uppskattningsvis 1 biljon dollar per år. ”Förenta Nationerna och Världshälsoorganisationen efterlyser en förstärkning av hälso- och sjukvårdstjänsternas förmåga att erbjuda vård av hög kvalitet till personer som är i behov av den, i synnerhet ungdomar.

Fokus på psykisk hälsa i arbetslivet

Psykisk hälsa är ofta stigmatiserad och leder till att man undviker att söka den hjälp man behöver. Foto: Ümit Bulut/Unsplash

Detta innefattar samhällsbaserade tjänster och att integrera stöd för psykisk hälsa på en bredare front inom hälso- och sjukvård. ”Vi måste också ta itu med stigma och diskriminering – och bryta ner de hinder som finns för människor att söka vård och stöd”, säger Guterres.  WHO och Internationella arbetsorganisationen (ILO) har efterlyst konkreta åtgärder för att ta itu med psykisk hälsa hos befolkningen i arbetsför ålder.

WHO:s världshälsorapport, World Mental Health Report, som publicerades i juni 2022, påvisade att av den miljard människor som levde med en psykisk sjukdom 2019 upplevde 15 % av de vuxna i arbetsför ålder en psykisk sjukdom. Uppskattningsvis går 12 miljarder arbetsdagar förlorade årligen på grund av depression och ångest. Detta kostar den globala ekonomin nästan 1 biljon dollar. ”Det är dags att lägga fokus på den skadliga effekt vårt yrkesliv kan ha när det gäller vår mentala hälsa”, säger Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektör för WHO.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19