Gemensamt uttalande av FN:s generalsekreterare, den högste företrädaren för Islamiska konferensen (OIC) och EU:s utrikeskommissionär

Vi är djupt oroade av återverkningarna av publiceringen av de förolämpande karikatyrerna av profeten Mohammed i Danmark för flera månader sedan och efterföljande publiceringar i andra europeiska tidningar och av de våldsamma handlingar som har skett till följd av dem.

Alla individer och samfund som inser känsligheten av en djup religiös övertygelse delar smärtan i den muslimska världen över publiceringen av dessa stötande karikatyrer. Det finns ett behov av att visa taktfullhet och ansvar i alla samhällen när man behandlar frågor som har särskild betydelse för anhängare av en trosuppfattning, även bland dem som inte delar trosuppfattningen ifråga.

Vi stödjer yttrandefriheten till fullo. Men vi förstår den djupa skada och den utbredda kränkning som den muslimska världen känner. Vi anser att pressfriheten medför ansvar och finkänslighet, och bör respektera alla religioners tros- och lärosatser.

Men vi anser även att den senaste tidens våldshandlingar överstiger gränserna för fredlig protest. Särskilt kraftfullt fördömer vi de beklagliga attackerna på diplomatiska beskickningar som har ägt rum i Damaskus, Beirut och på andra platser. Våld mot liv och egendom kan bara skada bilden av ett fredligt Islam. Vi uppmanar myndigheter i alla länder att skydda alla diplomatiska lokaler och utländska medborgare mot olagliga angrepp.

Dessa händelser gör behovet för förnyad dialog, bland och mellan samfund från olika trossuppfattningar och olika länders myndigheter, ännu mer angeläget. Vi uppmanar dem att vädja om återhållsamhet och lugn, i vänskaplig anda och ömsesidig respekt.

Kofi A. Annan
Ekmeleddin Ihsanoglu
Javier Solana
7 februari 2006