A-Ö Webbindex

OCHA: Rekordmånga människor kommer behöva hjälp

Under 2020 kommer 168 miljoner människor att behöva hjälp och skydd i kriser som sträcker sig över mer än 50 länder, säger chefen för FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp (OCHA) i en appell för nästan 29 miljarder dollar i humanitärt bistånd från givare.

Klimatkris, stora utbrott av infektionssjukdomar samt intensifierade och utdragna konflikter har lett till att antalet som är i behov av humanitär hjälp har ökat med cirka 22 miljoner människor under det senaste året, berättade Mark Lowcock till journalister i Genève i samband med lanseringen av FN:s samordningskontor för humanitära frågors (OCHA) rapport Global Humanitarian Overview.

– 2020 kommer cirka en person på 45 på vår planet att behöva humanitärt bistånd och skydd. Det är den högsta siffran på decennier.

Enligt de nuvarande trenderna visar prognoser att mer än 200 miljoner människor kan behöva hjälp fram till 2022.

En ytterligare oroande trend är att väpnade konflikter dödar och skadar rekordmånga barn, förklarade Lowcock.

– Mer än 12 000 barn dödades eller skadades i konflikter 2018, och 2019 har varit värre.

I en uppmaning till givarna sa chefen för OCHA att FN och partnerorganisationer, däribland Röda korset och andra icke-statliga organisationer, kommer att sträva efter att hjälpa 109 miljoner av de mest utsatta människorna.

 

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19