Norden och FN: FN ser brister i svensk sjukvård

Den som klagar på den svenska sjukvården har FN på sin sida, framför allt de gömda flyktingarna.

Världsorganisationens särskilde rapportör om rätten till hälsa, professor Paul Hunt från Nya Zeeland, har nämligen varit här i tio dagar. Han är långt ifrån nöjd med allt han sett och hört.

Efter att ha informerat sig om bland annat läget inom psykiatrin konstaterar han därför att denna del av vården är underdimensionerad och att resurserna borde öka liksom samarbetet mellan landsting och kommuner. Han efterlyser också fler vårdplatser på sjukhus.

Vid sin presskonferens på onsdagen sade han visserligen att den svenska sjukvården är bland de bästa i världen.

– Men varken regeringens inhemska eller internationella åtgärder lämnar något utrymme för självbelåtenhet, tillade han.

Under sina besök i Stockholm, Malmö och Jokkmokk har han träffat läkare, myndighetsföreträdare och organisationer. I Norrbotten noterade han att det saknas en nationell sjukvårdspolitik för samerna.

– En yrkesmedicinsk service för de särskilda behoven hos renskötarna är absolut nödvändig, säger professor Hunt och pekar på Norge som ett föredöme. Där finns vid universitetet i Tromsö ett särskilt medicinskt centrum för samerna.

Han kritiserar också de gömda flyktingarnas och andra dokumentlösa personers bristande rätt till hälso- och sjukvård.

– Asylsökande och personer utan dokument är bland de svagaste grupperna i Sverige. Jag hoppas att regeringen överväger sin inställning och erbjuder dem samma vård och samma villkor som gäller för svenska invånare, säger Paul Hunt.

Samma kritik har tidigare organisationen Läkare utan gränser framfört. Den svenska regeringen anser att bara asylsökande barn och gömda flyktingbarn ska få rätt till samma vård som övriga barn, men inte vuxna.

Professor Hunts rapport ska under de närmast månaderna överlämnas till FN.