Generalsekreterarens budskap på internationella kvinnodagen, 8 mars

8 mars 2009

För ett år sedan lanserade jag en kampanj med syfte att uppmana individer och regeringar i alla länder att tillsammans stoppa våldet mot kvinnor och flickor. Kampanjen fortsätter fram till slutet av år 2015, en tidpunkt som även utgör slutmålet för Millenniemålen. Sambandet mellan kampanjen och millenniemålen står klart, vi måste få slut på det beständiga och djupt rotade våldet som förstör människors liv och hälsa, som gör fattigdomen varaktig och hindrar oss från att nå jämlikhet.

Våld mot kvinnor hänger också samman med spridningen av HIV/Aids. I vissa länder drabbas var tredje kvinna av misshandel, sexuellt våld eller någon annan form av våld under sitt liv och kvinnor och flickor utsätts för sytematiskt sexuellt våld och våldtäkt i krig.

Våld mot kvinnor står i stark kontrast till det löfte som FN:s stadga ger om att ”främja sociala framsteg och bättre levnadsvillkor under större frihet”. Följderna av våldet ser vi inte alltid, det handlar om mer än död, skador, vårdkostnader och förlorad arbetskraft, dessa faktorer är bara toppen av isberget. Den inverkan våldet har på kvinnor och flickor, deras familjer och på de samhällen där de lever, i form av förstörda liv och förlorad utkomst, kan inte räknas. Alltför ofta går förbrytarna fria, utan bestraffning. Alla länder, kulturer och kvinnor, unga som gamla, kan drabbas.

Allt fler män protesterar mot denna skamläck på vårt samhälle genom organisationer som White Ribbon- kampanjen och V-Day-kampanjens manliga motsvarighet ”V-Men”. I olika grupper lär män andra män att det aldrig är rätt att slå en kvinna.

Det är inte lätt att ändra på vanor och uppfattningar som pågått i generationer och för att göra det måste vi engagera alla – individer, organisationer och regeringar. Vi måste arbeta tillsammans för att göra det tydligt och klart att våld mot kvinnor inte godkänns i någon form, något sammanhang eller under några omständigheter.

Vi behöver en ekonomisk och social politik som stöder kvinnors delaktighet, vi behöver program och budgeter som främjar icke-våld. Vi behöver en positiv bild av kvinnor i media och vi behöver lagar som säger att våld är ett brott och som ställer förövarna till svars för sina gärningar.

Kampanjen, “Unite to End Violence against Women” uppmanar män och kvinnor att tillsammans kämpa mot våldet. Endast genom samarbete kan vi skapa jämlikare och fredligare samhällen. Låt oss alla på denna internationella kvinnodag besluta att göra en skillnad.

FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moon