Använd toan, säger herr Bajs

Bild: UNICEF

Bild: UNICEF

6.5.2014 – Vad kunde vara ett effektivare sätt att sprida vetskap om toaletter och farorna med bristande sanitetsmöjligheter än en gigantisk, antropomorf bajskorv?

Unicef har utvecklat en utmanande, rolig och tankeväckande kampanjerna för att uppmuntra människor till att använda toaletter och öka medvetenhet om problemen kring att uträtta sina behov i det fria. Herr Bajs, eller Mr Poo som han heter på engelska, backas upp av en kul melodi och ”toaljud”, uppmanar alla indiska barn att ta bajset till toan – ”take the poo to the loo”.

Toaletter är ouppmärksammade grundstenar av vår vardagliga tillvaro. Vi har toaletter i våra hem, på våra skolor, våra arbeten och sociala mötesplatser som restauranger, barer eller idrottsföreningar. Vad vi ofta glömmer är att en stor del av världens befolkning inte har tillgång till samma lyx. Enligt världshälsoorganisationen WHO har 1,2 miljarder människor – 15 % av världens befolkning – fortfarande inte tillgång till sanitetsmöjligheter och tvingas därför att uträtta sina behov i det fria.

Problemet är överhängande i Indien, där 620 miljoner människor saknar toaletter, vilket utgör en enorm hälsorisk i form av 65 miljoner kilo avföring varje dag. Endast hälften av befolkningen har toaletter, och 28 miljoner barn har inga toaletter på sina skolor. De bristande sanitetsmöjligheterna är en delorsak till undernäring och diarré som utgör en av de största dödsorsakerna i landet.

Medan antalet människor som uträttar sina behov i det fria sjunkit med 20 % under det senaste årtiondet, har Indien fortfarande en lång väg att gå före landet möter millenniemålet för sanitet, enligt vilket 75 % av ett lands befolkning bör ha tillgång till toaletter. Bajskorvskampanjen med Herr Bajs använder sig av information och inspiration i form av humor för att bättre nå ut till målgruppen, säger Unicefs talesperson Maria Fernandez.

Debatten kring sanitet är svår eftersom ämnet vidrör så många tabun och avföring inte är ett ämne man lätt diskuterar. Men om det internationella samfundet vill tackla fattigdom, sexuellt våld och sjukdomar kan ämnet inte undvikas. ”Toaletter är en symbol för värdighet för miljarder människor som fortfarande inte har tillgång till dem,” säger Catarina de Albuquerque, FN:s specialrapportör för rättigheten till vatten och sanitet.