Generalförsamlingens utskott antog resolution om tortyr.

Generalförsamlingens tredje utskott antog på tisdagen 18 november enhälligt en resolution om tortyr som lagt fram av Danmark. Resolutionen skall senare i år ännu bekräftas i generalförsamlingen.

Resolutionen betonar att frihet från tortyr och annan grym, omänsklig eller nedvärderande behandling är en grundläggande rättighet som skall beskyddas utan undantag. Den framhäver att varje påstående om tortyr skall undersökas och att alla som utför, beordrar och tolererar tortyr skall hållas ansvariga och därmed straffas.

Läs mer om förhandlingarna i utskottet.