Generalsekreteraren inleder Internationella året för sanitet

FN:s Generalförsamling har utsett år 2008 till året för att uppmärksamma behovet för god sanitet, det vill säga tillgång till rent vatten, toaletter, fungerande avloppssystem och reningsverk.

”Tillgång till god sanitet är en grundläggande mänsklig rättighet och en byggsten i den ekonomiska utvecklingen och i miljöskyddet. Dessutom är sanitet en betydande del av så gott som varje millenniemål,” konstaterar Ban i sitt budskap inför året. 

I dag saknar över två miljarder människor tillgång till grundläggande sanitet. I utvecklingsländerna släpps 90 procent av avloppsvattnet orenat ut i vattendrag, vilket gör drickvattnet oanvändbart. Omkring 42 000 människor dör varje vecka till följd av sjukdomar som de fått på grund av smutsigt vatten eller bristande sanitet.

”Situationen är oacceptabel,” säger Ban och uppmanar det internationella samhället, regeringar och det civila samhället att ta itu med denna fråga med förnyad styrka.

Målet med året är att lyfta fram frågan on sanitet och främja arbetet för att nå millenniemålet att halvera antalet människor som saknar tillgång till bra sanitet före år 2015. Året koordineras av avdelningen för ekonomiska och sociala ärenden på FN:s sekretariat.

Det internationella året inleds idag på FN högkvarteret i New York i närvaro av bland andra Generalsekreterare Ban Ki-moon, Nederländernas Prins Willem-Alexander, UNICEF:s chef Ann Veneman och UNICEF:s goodwillambassadör sångerskan Angelique Kidjo.

Under året kommer det att ordnas ett flertal evenemang på olika håll i världen och höjdpunkten kommer att vara Internationella vattendagen, 22 mars, där temat kommer att vara sanitet. Den 17-23 augusti ordnas Internationella vattenveckan i Stockholm, det är den största globala mötesplatsen med fokus på vattenfrågor och utveckling.

Läs mera om året här.

Läs mera om internationella vattenveckan i Stockholm här.