A-Ö Webbindex

UNHCR uppmanar länder att ta in fler kvotflyktingar och rädda liv

Med vidarebosättning av kvotflyktingar på en rekordlåg nivå fram till 2020 uppmanar FN: s flyktingkommissariat (UNHCR) länder att erbjuda platser och rädda liv. Låga kvoter och konsekvenser av COVID-19 innebar att endast 22770 kvotflyktingar flyttades om 2020.

Artikel från FN:s flyktingkommissariat (UNHCR)

Låga kvoter och konsekvenser av COVID-19 innebar att endast 22770 kvotflyktingar flyttades om 2020.

Även om det uppskattas till 1,4 miljoner. flyktingar globalt är i brådskande behov av vidarebosättning genom kvotprogrammet, endast 22 770 flyktingar vidarebosattes förra året genom UNHCR, FN:s flyktingkommissarie. Den visar ny årlig statistik från UNHCR.

Detta är det lägsta antalet kvotflyktingar som organisationen har sett på nästan två decennier. Nedgången beror delvis på låga kvoter, som lagts fram av stater, och delvis på grund av COVID-19-pandemin, som försenade avgångar och program.

”Vi kan bara hoppas att 2020 kommer att utgöra en extrem avvikelse för vidarebosättning av kvotflyktingar. Vi uppmanar regeringar att öka sina program i år, erbjuda fler platser, påskynda behandlingen av ärenden och hjälpa oss att rädda liv bland människor som är mest i nöd och mest utsatta, säger UNHCR:s biträdande högkommissionär för skydd Gillian Triggs.

”Förra året var extremt utmanande för människor över hela världen, men ännu mer för så många flyktingar som redan lever marginaliserade och kämpar för att överleva.”

Även om pandemin kraftigt påverkade antalet kvotflyktingar som kunde omplaceras 2020 kan UNHCR uppmuntrande notera att 20 länder, inklusive flera nordiska länder, fortfarande återupptog sina program, behandlade ärenden och tog emot flyktingar under året. Många av dem implementerade innovativa och flexibla sätt att hantera ärenden under pandemin.

”Vi har sett att vidarebosättning av kvotflyktingar kan hanteras, även under en global hälsokris, så länge ordentliga och adekvata hälso- och säkerhetsåtgärder är på plats,” sade Triggs.

Det största antalet återflyttade kvotflyktingar 2020 kom från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Myanmar.

Eftersom 85% av de 20,4 miljoner flyktingarna under UNHCR:s mandat är inrymda i utvecklingsregioner, är vidarebosättning av kvotflyktingar ett konkret sätt på vilket stater kan säkerställa bättre skydd för flyktingar, visa solidaritet och stödja de länder som rymmer flest flyktingar. Tillgång till familjeåterförening, tillgång till arbete och utbildning och ”community-based sponsirship”-program är andra alternativ för flyktingar som länder kan stödja.

Detta är ett av de viktigaste målen för ”Global Compact on Refugees” och ingår också i en treårig vidarebosättningsstrategi och andra kompletterande vägar som lanserats av regeringar, icke-statliga organisationer, civilsamhället och UNHCR.

De nordiska länderna har länge varit viktiga partners för vidarebosättning – dels när det gäller att vidarebosätta kvotflyktingar, dels genom att stödja UNHCR och kapacitetsuppbyggnaden av det globala kvotprogrammet. UNHCR välkomnar det faktum att flera nordiska länder har ökat sina kvoter de senaste åren – och vi hoppas att dessa starka åtaganden kommer att fortsätta mot bakgrund av växande internationella behov.

Faktum är att så länge krig och konflikter fortsätter, förblir flykting- och fördrivningskriser långvariga, vilket lämnar de minst resursstarka länderna med den extremt oproportionerliga bördan att hysa majoriteten av världens flyktingar. Så vi behöver andra länder för att stärka deras ansträngningar, säger Triggs.

Mer information om UNHCR:s kvotåterbosättningsstatistik för 2020 finns här och UNHCR:s ”Global Resettlement Data Portal” med statistik från 2003 finns här.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19