A-Ö Webbindex

Människohandel: Lång väg kvar

Enligt Internationella arbetsorganisationen (ILO) finns det fortfarande runt 20,9 miljoner människor världen över som är offer för tvångsarbete och sexuellt utnyttjande. Denna siffra motsvarar grovt taget den sammanlagda befolkningsmängden i Norge, Sverige och Finland.

Människohandeln förstör varje år miljontals liv genom att beröva människor deras rättigheter, krossa deras drömmar och ge dem en känsla av att bli fråntagna sin värdighet. Lördagen den 30 juli är världsdagen mot trafficking.

Vad är människohandel?

Människohandel är värvning, transport, överlåtning, kvarhållande eller mottagande av människor genom våld eller bedrägeri i syfte att utnyttja dem i vinstsyfte. Människor i alla åldrar med alla sorters bakgrund faller offer för detta brott som förekommer i alla regioner i världen. Människohandlare använder ofta våld, arbetsförmedlingar med bedrägliga metoder och falska löften om utbildning och arbetsmöjligheter för att lura och tvinga sina offer.

Oroande siffror

Internationella arbetsorganisationens siffror visar att 11,4 miljoner kvinnor och flickor och 9,5 miljoner män och pojkar är offer för tvångsarbete. 5,5 miljoner av dessa är barn.

Majoriteten av de som utsätts för sexuellt utnyttjande är kvinnor, och de utgör även 35 % av annat tvångsarbete. Dessa siffror gör kvinnor och barn extra utsatta när det gäller människohandel. I Afrika och Sydasien är det tvångsarbete som står för merparten av människohandeln, medan det i större delen av Europa, Nord- och Sydamerika och Sydostasien finns ett större antal personer som utnyttjas sexuellt.

Generalsekreterare bekymrad

FN:s generalsekreterare António Guterres var tydligt upprörd när han gjorde ett uttalande i samband med den internationella dagen mot trafficking. Årets tema för dagen är ”teknologi och hur den nyttjas och utnyttjas”. Guterres förklarar att teknologin har gjort det svårare bland annat för människor som utsätts för människohandel eftersom de ständigt kan övervakas samt att olagligt innehåll som material med sexuella övergrepp snabbt kan spridas via vad som kallas ”dark web”. Enligt FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott har man kunnat skönja en trend där kriminella aktörer använder internet för att hitta nya offer för människohandel under de senaste åren.

Trots detta understryker generalsekreteraren att vi även måste använda oss av teknologi för att förbättra villkoren för de utsatta. Teknik kan med säkerhet vara till nytta i stor utsträckning när det gäller att bekämpa människohandel.

”Vi behöver regeringar, tillsynsmyndigheter, företag och ett civilsamhälle som går samman för att implementera principer, lagar och teknikbaserade lösningar som kan identifiera och stödja offren, lokalisera och bestraffa förövare samt säkerställa att Internet är tryggt, öppet och säkert för alla.”

Blått hjärta mot människohandel

FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott inledde ”Blue Heart Campaign” 2009. Initiativet är globalt och målsättningen är att göra människor medvetna om och bekämpa människohandel och hur den påverkar på samhället. Syftet med kampanjen är att uppmuntra engagemang från regering, civilsamhälle, företagssektorn samt enskilda personer som i sin tur kan inspirera till handling och därmed bidra till att förhindra detta avskyvärda brott.

Det blå hjärtat är allt mer igenkänt som den internationella symbolen mot människohandel. Det blå hjärtat representerar den sorg som finns hos offren samtidigt som det påminner oss om det kalla hjärtat hos dem som köper och säljer medmänniskor.

Kampanjen ger människor en chans att visa solidaritet med offren för människohandel samt öka synligheten genom att bära det blå hjärtat.

Donationer till Blue Heart-kampanjen går till FN:s frivilliga fond för offer för människohandel. Fonden ger livsavgörande stöd och skydd till offer för människohandel via specialorganisationer som finns runt om i världen.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19