Generalsekreteraren: Världen i kamp mot tiden

Ban

Ban

25 september 2012 – FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon nämnde de otroliga summor spenderade på dödliga vapen istället för utveckling, den ökande effekten av klimatförändringen och utbredd osäkerhet som exempel på världens kamp mot tiden för att rädda sig själv. ”I år står jag här för att ringa i alarmklockorna gällande den mänskliga familjens riktning”, sade han under generaldebatten inför generalförsamlingen och dess 67:e session. ”Vi ser en tid av förvirring och förändring – och en tid då tiden själv inte är på vår sida.”

Världens stats- och regeringsöverhuvud väntas uttrycka sina synpunkter och kommentera nationella ärenden av internationell relevans under debatten, som avslutas den 1 oktober.

Generalsekreteraren välkomnade framsteg inom vissa områden. Han noterade bland annat att fattigdomen halverats sedan år 2000, och demokratin är på frammarsch i arabvärlden, Myanmar och många andra länder. Afrikas ekonomiska tillväxt har blivit den snabbaste i världen, och Asien och Latinamerika har båda gjort märkbara framsteg.

”Vi måste emellertid höja ribban. Vi behöver mer av var och en av er. Världen behöver mer från USA”, sade Ban Ki-moon. ”Ert folk vill se resultat i realtid; nu; inte i en långväga framtid.”

Han underströk även det faktum att allvarliga och ökande effekter av klimatförändringen ”står inför våra ögon – och trots detta står många ledare avsiktligt blinda inför hotet.”

Han noterade att medlemsländerna förra december enats om att uppnå ett bindande avtal före 2015. ”Nu måste ni hålla ert ord”, sade han. ”Tiden tar slut för vår möjlighet att begränsa temperaturhöjningen till två grader Celsius. Hållbarhet och den gröna ekonomin ger oss möjligheter att skapa arbeten, tillväxt och stabilitet på lång sikt. Framtiden vi vill ha kan vara vår – om vi agerar genast.”