Plåster på såren för Syrien – men ingen medicin

Photo UNICEFNYHQ201

Photo UNICEFNYHQ201

1.4.2015 – Det internationella samfundet har åtagit sig att skänka 3,8 miljarder dollar, motsvarande 33 miljarder kronor, för att bekämpa den humanitära krisen i spåren av kriget i Syrien.

”Samfundet har kommit samman i solidaritet med Syriens folk och grannländerna som fortsätter att bära den tunga bördan som miljoner syriska flyktingar utgör”, sade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon under ett pressmeddelande efter att donationerna utlysts igår i Kuwait.

Den tredje givarkonferensen för Syrien mobiliserade donatorer för att möta de behov som utstakats av år 2015 responsplan för Syrien och den regionala flykting- och resiliensplanen (3RP) för 2015-2016.

Syria Conference UN Photo Evan SchneiderKonferensen hålls för tredje året i rad för att samla in pengar till de drabbade av kriget. De internationella givarna – med EU (1,2 miljarder dollar), USA (507 miljoner), Kuwait (500 miljoner) Storbritannien (150 miljoner), den Förenade arabemiraten (100 miljoner) och Norge (93 miljoner) i spetsen – lovade tillsammans nästan lika mycket som vid de två tidigare konferenserna tillsammans, enligt nyhetsbyråer.

”Det är många länder som fortsätter att bidra starkt. Samtidigt finns en oro att det ska bli en uppgivenhet i givarsamhället, så att man inte får in de resurser som behövs. Vi är fortfarande en bra bit från målsättningarna som är uppsatta för konferensen”, sade Gustav Fridolin (MP), som representerar Sverige på konferensen.

Sverige lovade att skänka omkring 40 miljoner dollar (350 miljoner kronor) i humanitärt stöd för 2015, men har nyligen aviserat en långsiktig strategi på 1,5 miljarder svenska kronor 2016-2020. Finland utlovade 15 miljoner euro, och Danmark 250 miljoner DKK, motsvarande 34,8 miljoner dollar.

Syrian refugee boys. Photo Flickr Freedom House 2.0 Generic CC BY 2.0”Libanon och Jordanien har det högsta antalet flyktingar i världen i relation till sin egen befolkningsmängd. Dessa två länder har emottagit närmare 2 miljoner flyktingar under bara några års tid. Och vi får inte glömma att det handlar om länder med en befolkning ungefär lika stor som Danmarks”, sade danska ministern för handel och utveckling, Mogens Jensen, under konferensen i Kuwait.

Donationerna utlovades medan situationen i Syrien fortsätter sin nedgående spiral. Omkring 12,2 miljoner människor, varav 5,6 miljoner barn, är nu i behov av humanitärt bistånd.  Till och med enligt de mest konservativa uppskattningarna har mer än 220 000 syrier dött i konflikten, men antalet är troligen mycket högre. Fyra av fem syrier lever i fattigdom och landet har raderat närmare fyra årtionden av utveckling. Arbetslösheten ligger på 50 %, och livslängden har minskat med tjugo år.

7,6 miljoner människor uppskattas ha tvingats lämna sina hem i Syrien och ytterligare 3,9 miljoner har sökt tillflykt i grannländerna. Det betyder att nästan varannan syrier är på flykt.

I januari 2014, under den andra givarkonferensen i Kuwait, samlades omkring 2,4 miljarder dollar in för Syrien. Nittio procent av de utlovade summorna har sedan dess distribuerats för att erbjuda livräddande stöd för miljoner familjer i Syrien och den närliggande regionen.

Inför årets givarkonferens addresserade Ban Ki-moon deltagarna i skarpa ordalag. ”Jag känner endast skam, djup ilska och frustration inför det internationella samfundets oförmåga att stoppa kriget.”

UNRIC:s faktablad om Syrien