Kommitté mot tortyr uppmanar Sverige att begränsa isolering i fängelser

Stockholmsvy
Fotografi: Raphael Andres Källa: Unsplash

FN:s kommitté mot tortyr (CAT) har rekommenderat att Sverige använder isolering endast som en undantagsåtgärd och inte alls för minderåriga.

Kommittén publicerade nyligen sina resultat för Sverige och fem andra länder efter en granskning under sitt senaste möte.4

Resultaten innehåller positiva aspekter av varje lands genomförande av Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, såväl som kommitténs huvudfrågor och rekommendationer.

Några av de viktigaste punkterna för Sverige är:

När det gäller de häktningsrestriktioner som Sverige ålagt, inklusive isolering, rekommenderade kommittén att restriktioner för häktade endast får användas som en undantagsåtgärd av särskilda personliga skäl, och endast när det är strikt nödvändigt för brottsutredningsändamål eller ordning och säkerhet. Kommittén uppmanade också Sverige att avskaffa isoleringsfängelse för minderåriga.

I granskningen uppmanades Sverige att garantera att alla utländska medborgare som riskerar att utvisas, inklusive de från ”säkra ursprungsländer”, har tillgång till rättvisa förfaranden. Man underströk att alla trovärdighetsbedömningar ska göras på ett icke godtyckligt sätt av utbildade yrkespersoner.

Kommitténs avslutande kommentarer finns nu tillgängliga online på webbsidan.