Generalsekreterarens budskap på den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor

New York, 25 november 2009

Det har gått tio år sedan FN:s generalförsamling utsåg 25 november till den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Under denna tid har allt fler aktörer engagerat sig. Allt fler grupper och individer, även män och pojkar, involverar sig i arbetet för att förebygga och åtgärda detta avskyvärda brott mot kvinnors rättigheter. Betydande framsteg har även skett på nationell nivå där många länder har godkänt nya lagar och omfattande handlingsplaner.

Men mycket arbete återstår. I alla länder runt om i världen utsätts kvinnor och flickor för våld och lidande. Detta våld undergräver utvecklingen, orsakar osäkerhet och gör det mycket svårare att skapa fred. Vi måste kräva att förövarna ställs till svars och att konkreta åtgärder tas för att få slut på straffiheten. Vi måste lyssna på och stöda offren.

Vårt mål står klart: ett slut på dessa oförlåtliga brott vare sig det rör sig om våldtäkt som vapen i krig, våld i hemmet, människohandel, så kallade hedersbrott eller kvinnlig könsstympning. Vi måste åtgärda orsakerna till dessa brott genom att avskaffa diskriminering och genom att förändra de attityder som leder till våld.

    Kampanjen för att avkaffa våld mot kvinnor “UNiTE to End Violence Against Women” som jag startade ifjol engagerar hela FN systemet. Kampanjen uppmanar alla länder att implementera kraftfull lagstiftning, handlingsplaner som kan tillämpas inom flera sektorer, förebyggande åtgärder, datainsamling och systematiska insatser för att förhindra sexuellt våld i konfliktsituationer, före år 2015. Jag ber regeringar, organisationer och individer att stöda denna kampanj. Jag har även nyss lanserat ett nätverk av manliga ledare för att stärka vårt arbete.

    Vårt arbete kommer även att stärkas av FN:s generalförsamlings stöd för en ny FN enhet för jämställdhet mellan kvinnor och män. Denna nya enhet skall främja
jämställdhet mellan kvinnor och män och kvinnors ställning samt följa upp hur FN systemet självt stöder åtgärder för att avskaffa diskriminering och våld mot kvinnor.

Det är kvinnorna runt om i världen som håller samman familjer, samhällen och stater. Låt oss på denna internationella dag bekräfta vårt stöd för kvinnors mänskliga rättigheter, låt oss investera mera resurser för att förhindra våldet och låt oss göra allt som står i vår makt för att få ett slut på dessa avskyvärda angrepp för gott.