Generalsekreterarens budskap på den internationella dagen för humanitärt arbete

19 augusti 2010

Låt oss på den internationella dagen för humanitärt arbete förnya vårt engagemang för livräddande hjälpinsatser och låt oss minnas dem som förlorat sitt liv i detta viktiga arbete.

Lår oss minnas människor som har genomlevt fruktansvärda händelser och ofta förlorat allt.  De saknar familj, mat, skydd och arbete. De saknar till och med pass eller identitetsbevis. De har ingenting.  

Humanitära biståndsarbetare hjälper dem återbygga sina liv. Hjälparbetarna är våra sändebud som vi skickar ut för att visa solidaritet med offren. De representerar det bästa med mänskligheten men deras arbete är farligt. De reser ofta till de mest osäkra platserna i världen och ofta betalar de ett högt pris. De utsätts för trakasserier och hot, kidnappningar och till och med mord.  

Jordbävningen som ägde rum i Haiti i januari var en humanitär katastrof för landet. Den hade också en förödande inverkan på hjälparbetarna. Förenta Nationerna förlorade några av sina mest engagerade anställda den dagen.

Låt oss på den internationella dagen för humanitärt arbete minns dem som behöver hjälp och dem som dött i sina försök att lämna hjälp. Låt oss minnas dem som fortsätter hjälpa, oberoende av de faror de står inför, för att skapa en säkrare och bättre värld.

Av Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare