75 sätt som FN gör skillnad: Bekämpar våld mot kvinnor 42/75

FOTO: Unsplash/ @kj2018

35 procent av kvinnor och flickor världen över kommer ha blivit utsatta för fysiskt eller sexuellt våld under sitt liv. Runt 603 miljoner kvinnor bor i länder där våld i hemmet inte är ansett vara ett brott. En av fyra kvinnor blir utsatta för sexuellt eller fysiskt våld under graviditeten. Våld i hemmet är fortfarande accepterat i många samhällen.

UN Women arbetar för att nå ut till män och pojkart för att lösa problemet, och arbetar med lokala samarbetspartner för att uppnå det. UN Women stöttar också lagar som förbjuder sexuellt våld och våld i hemmet. FN:s fond för att eliminera våld mot kvinnor har delat ut 103 miljoner till 393 initiativ i 126 olika länder och territorier.

Den globala kampanjen ”Unite to End Violence Against Women” arbetar för att öka medvetenheten om våld mot kvinnor. Kampanjen önskar mobilisera politisk vilja och samla resurser för att få slut på fysiskt och sexuellt våld mot kvinnor och flickor.

Vad FN gör för att motverka problemet: 

UN Women samarbetar med nationella och regionala myndigheter, FN-byråer, icke-statliga organisationer och institutioner för att stå upp mot våld mot kvinnor. Organisationen ökar medvetenheten om orsakerna och konsekvenserna av våld mot kvinnor, och bidrar till samarbetspartner för att förebygga sådana handlingar.

UN Women främjar behovet för att förändra samhällsnormer och mäns behandling av kvinnor. Organisationen arbetar för jämställdhet och kvinnors rättigheter, och stöttar initiativ för offer för könsbaserat våld som kriscenter, hälsocenter och juridisk hjälp.

UN Women samarbetar med olika länders myndigheter för att utarbeta nationella handlingsplaner för att förebygga våld mot kvinnor, koordinera arbete mellan olika aktörer som tillsammans arbetar för att stoppa sådana handlingar.

Andra exempel på hur vi gör skillnad:

Och mycket mer

ShapingOurFuture #UN75

Läs mer om FN:s 75-jubileum här