Generalsekreterarens budskap på den Internationella dagen för utrotning av fattigdom

I början av detta årtusende gav världens ledare djärva löften till världens fattiga.

De lovade en värld där alla barn får gå i grundskola, där alla har tillgång till dricksvatten, där familjer skyddas från dödliga sjukdomar som malaria, en värld där alla länder arbetar tillsammans för att stoppa utsläppen av växthusgaser. Och framförallt lovade de en värld där människor inte är dömda till ett liv i extrem fattigdom.

I år infaller den Internationella dagen för utrotning av fattigdom strax efter att vi nått halvvägs till målet för Millenniemålen, år 2015. Idag har vi en utmärkt möjlighet att titta på vad som har gjorts hittills och intensifiera vårt fortsatta arbete.

Resultaten hittills är blandade. Antalet människor som lever på mindre än en dollar om dagen har minskat och vi kan fortfarande nå målet att halvera den extrema fattigdomen. Men utvecklingen har varit ojämn och vissa områden, framförallt söder om Sahara, kommer att ha det svårt att nå ett enda av Millenniemålen.

Idag måste vi åter fokusera och koncentrera våra resurser på de områden som ligger efter. Och vi måste komma ihåg att de som är mest inriktade på att utrota fattigdomen är de fattiga själva. Men de saknar ofta verktygen och möjligheten att göra detta.

Idag ställer sig tiotusentals människor i skolor, på arbetsplatser och på olika evenemang, upp mot fattigdomen i kampanjen ”Stand up for Poverty” för att sända ett budskap till världens ledare med ett krav på att de skall hålla sina löften.

Så låt oss ställa oss upp och visa att det finns vilja att göra slut på fattigdomen för gott.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon 
Internationella dagen för utrotning av fattigdom 17 oktober